Tonåringar har 30 procent högre halter av bisfenol än vuxna
Mätningar har visat att tonåringar har 30 procent högre halt av kemikalien bisfenol A i kroppen än vuxna. (Foto: AFP/Olovier Morin)


Mätningar på urinprover har visat att tonåringar har 30 procent högre halter av det hormonstörande ämnet bisfenol A i kroppen än vuxna, enligt forskare i Kanada.

Bisfenol A är en av världens vanligaste plastkemikalier som används bland annat i läskflaskor, nappflaskor och på insidan av konservburkar.

Forskare vid Statistics Canada har analyserat urinprover från fler än 5400 personer i åldrarna sex till 79 år. De fann spår av bisfenol hos 91 procent av testpersonerna. Hos tonåringar var bisfenolhalten 30 procent högre än hos de vuxna, rapporterar The Globe and Mail.

Den genomsnittliga mängden bisfenol som uppmättes var försvinnande liten men ändå tusen gånger högre än de naturliga halterna av östrogen som finns i kroppen.

Flera vetenskapliga studier pekar på att bisfenol, redan vid låga doser under tillåtet gränsvärde, är hormonstörande och ger skadliga effekter på människors hälsa, i synnerhet på foster och spädbarn.

Bisfenol har förknippats med en ökad risk för cancer, diabetes, reproduktionsstörningar men också beteendestörningar. Forskarna har sett att bisfenol kan ge förändringar i hjärnan.

Nyligen har en femårig studie visat att det finns ett samband mellan höga nivåer av bisfenol A i blodet och manlig fertilitet. Vid forskningscentret Kaiser Permanente i Kalifornien, fann forskarna, att bland de 514 kinesiska fabriksarbetare som ingick i studien, hade män med högre nivåer av bisfenol A i urinen, två till fyra gånger så stor risk av drabbas av dålig kvalité på spermier.

Kanada och Danmark har redan stoppat användningen av bisfenol i nappflaskor. Från och med 1 mars 2011 förbjuds också tillverkningen i EU-länderna, rapporterade TT på torsdagen.

Produkter som innehåller bisfenol A: 

Bisfenol A finns framför allt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, ögonlinser, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger, kopieringspapper samt flamskyddsmedel. 

Mindre än fem procent av all producerad bisfenol A används i olika typer av matbehållare, till exempel nappflaskor och konservburkar, och i enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, bordsporslin och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport.  

Källa: Livsmedelverket