Tomas Tranströmer fick sitt Nobelpris
Tomas Tranströmer tar emot Nobelpriset i litteratur som kungen överräcker till den lycklige poeten. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Denna dag, den 10 december, var utdelningen av Nobelpris lite ovanlig, med en forskning som fått oss att förstå att vi inte alls förstår universum och en annan upptäckt som etablerade forskare vägrade att tro. Mest ovanligt var ändå att en svensk hade fått litteraturpriset.

Det blev känslosamt när Tomas Tranströmer skulle få sitt Nobelpris i litteratur. Motiveringen till priset lyder: ”För att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

Några exempel på dessa bilder är:
Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen.
Jag har examen från glömskans universitet och är lika tomhänt som skjortan på tvättstrecket.

Efter en stroke
kan Tranströmer inte röra sig obehindrat, han rullades därför fram till kungen i en rullstol. När han mötte kungen öga mot öga strålade han av glädje och klappade kungen på armen vilket besvarades. Tomas Tranströmer fick dagens längsta applåd och såg lycklig ut.

Professor Olga Botner presenterade bakgrunden till fysikpriset. Stjärnorna är vår tidsmaskin och har färdats genom rymden i miljoner och till och med miljarder år och med tiden har de blivit rödare. Så när dagens nobelpristagare i fysik ville undersöka universums expansionshastighet kunde de använda sig av förändringen hos den röda färgen.

Vetenskapen kan räkna ut att om universum innehåller sex atomer per kubikmeter så måste den här utvidgningen stanna av och sjunka inåt, för att till sist sluta i det som är motsatsen till Big Bang. Supernovor studerades för att fastslå detta. Forskarna fann till sin häpnad att universums expansion inte saktat in utan istället accelererar.


Claudia Steinman ger en slängkyss till sin avlide make efter att hon mottagit hans Nobelpris i medicin. (Foto: Johathan Nackstrand / AFP)

Claudia Steinman ger en slängkyss till sin avlide make efter att hon mottagit hans Nobelpris i medicin. (Foto: Johathan Nackstrand / AFP)

Svaret kunde vara att här finns en särskild sorts energiform, vetenskapen har döpt den till mörk materia och de anser att det är den som gör att universum expanderar. Den mörka materian anses uppfylla 73 procent av universum.

Vi lever alltså i ett universum som består av komponenter som vi inte alls känner till. Detta blev en utmaning för forskningen idag och resultatet när Saul Perlmutter, Brian P Schmidt och Adam G Riess studerade supernovorna. För detta fick de den 10 december mottaga Nobels fysikpris ur den svenske konungens hand i Stockholms konserthus.

Daniel Shechtman blev hånad när han talade om att han sett atomer packa in sig i kristaller i en symmetri som inte kunde upprepas. Sanningen hade dittills varit att dessa kristaller upprepar sina symmetriska mönster om och om igen. Shechtman hade rätt och idag stod han på scenen som kemipristagare med medalj och diplom som bevis.

Bruce A Beutler, Jules A Hoffmann och Ralph M Steinman fick dela på Nobelpriset i medicin för den forskning de bedriver inom medfödd och förvärvad immunitet. Steinman avled bara någon dag innan pristagarna offentliggjordes och det blev känsloladdat när priset skulle överlämnas till Ralph M Steinmans fru.

Sist att hämta sitt pris var ekonomipristagarna Thomas J Sargent och Christopher A Sims. De har tagit fram metoder som gör det möjligt att undersöka vilka effekter en överraskande åtgärd kommer att ha eller vad som sker när en systematisk ändring av politiken görs. Det handlar om vilken roll förväntningar spelar i ekonomin.

Därmed avslutades Nobels prisutdelningarna och en god middagen väntade på gästerna i Stockholms stadshus.