Tolv tusen vädjare kräver demokrati i Kina
Cheng Yingcai, Liu Jie, Wang Guilan och Liu Xueli. (Foto: Epoch Times)


Den 8 oktober lämnade över 12 000 personer från 30 provinser i Kina in ett förslag med sex punkter till det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) 17:e kongress. Förslaget tog upp om allmänna klagomål, bland annat det skydd Kinas konstitution ger, och upprättelse för oskyldigt dömda.

Brevet skickades av vädjarna Liu Jie, Wang Guilan, Cheng Yingcai och Liu Xueli till president Hu Jintao, premiärminister Wen Jiabao och alla kongressledamöter.

Brevet berättar om de olika politiska kampanjer och katastrofer som landet tvingats genomlida under det senaste århundradet. Mängder av människor har blivit oskyldigt dödade, familjer har splittrats, oliktänkande har fängslats och oskyldiga familjer har förföljts. Så många regeringsbeslut har resulterat i de enorma orättvisor som tiotusentals vädjare nu kräver upprättelse för.

Liu Jie, en vädjande från Heilongjiangprovinsen säger att de började samla namnunderskrifter den 1 augusti och huvudfrågorna är att säkra den yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet som garanteras av den kinesiska konstitutionen. Att genomföra en författningsreform, avveckla arbetsläger, försäkra att rättssystemet fängslar kriminella, släppa alla medborgare som på grund av att de vädjat till regeringen olagligt satts i arbetsläger, mentalsjukhus eller fängelser och slutligen, att partiet skall fundera över de missgrepp de gjort och ge upprättelse åt de som oskyldigt fängslats.

Det öppna brevet säger att Hu Jintao nu varit i tjänst i ungefär fem år men att situationen fortfarande är allvarlig. Den allmänna sektorn kränker hela tiden folkets rättigheter och på vissa områden fortsätter situationen att försämras. Trots att KKP nyligen offentliggjort nya regler för vädjande blir människor fortfarande hindrade eller bortrövade på väg till appellationskontoren. En del mister sina liv under förloppet.

Liu anser att situationen försämrats på senare tid. Vädjare stoppas på gatorna och skickas till ”omskolningscenter” eller interneringscenter. De lokala regeringarna lägger stor kraft vid att arrestera och skicka vädjande till arbetsläger, utan rättegång.

Varje gång det hålls en viktig konferens så stärks säkerhetskontrollen i Peking och förtrycket av vädjande ökar enormt. Istället för att använda dessa resurser för att lösa problemet använder regeringen mängder av personal och enorma summor pengar när de behandlar dessa vädjande som sina fiender. För närvarande sitter många som skulle vilja vädja under husarrest där de bevakas av tre eller fyra personer, ibland fler.”

Förslaget innehöll även en undersökning av 3328 personer som vädjat i Peking och man fann då att 1244 av dessa blivit misshandlade, 1006 arresterade, 165 skickades till tvångsarbetsläger och 104 sänts till mentalsjukhus.

Wang Guilan, en vädjande från Hubeiprovinsen sade att medborgare i allmänhet inte har någon kanal att vädja genom om de behandlas felaktigt. Regeringstjänstemän tenderar att skydda varandra och man arresterar männniskor utan att bry sig om lagen. Själv satt hon i arbetsläger i 15 månader efter att 2005 vädjat i Peking.

I Peking förstördes den ”vädjarby” där vädjande temporärt kunde bo i ett försök att skapa ”ett fridfullt och harmoniskt samhälle”, det slagord den kinesiska regimen använt sedan Hu kom till makten. Nu finns det färre vädjande kvar. De har beordrats att lämna Peking innan helgen och det finns nu poliser i varje vägkorsning.

Enligt de senaste nyheterna arresterades Liu Jie av polisen när hon 11 oktober var ute och promenerade. Ingen vet var hon nu befinner sig.

Översatt från version