Tolv biljoner yuan i statliga inkomster förlorade genom ägandereformer


Under de senaste sjutton åren har Kinas statliga egendomar förlorat 12 biljoner yuan, vilket är mer än 30 procent av Kinas BNP för 2009 och motsvarar inkomsterna för 800 miljoner kinesiska landsbygdsbor under fyra år och två månader, enligt en officiell rapport. 

Det är Hongkongbaserade tidskriften Chengming som rapporterar att enligt ofullständig statistik från en undersökning som är ett samarbete mellan flera kinesiska statliga organ har sedan 1993 över 12 biljoner yuan i statliga tillgångar hamnat fickorna på höga regimföreträdare och byråkrater som sadlat om till journalister. 

Enligt rapporten förlorades tillgångarna när statliga företag medvetet undervärderades under försäljnings- och överföringsprocessen. Priset på vissa fysiska tillgångar sattes till mindre än fem procent av det ursprungliga. 

Vissa gruvor som bedömdes som övergivna såldes eller fördes över för mellan tio och två procent av sitt verkliga värde. I början av 2000 förde man bara i provinserna Shanxi och Hubei över 3750 kolgruvor med en årlig produktion av mindre än 50 000 ton. Det verkliga marknadsvärdet skulle ha varit mer än fem biljoner yuan, men de såldes för mindre än en femtiondel av marknadspriset. 

Även fast det står i Kinas grundlag att statliga tillgångar hör till hela folket har vinsterna från dessa aktiviteter gått direkt ner i fickorna på partibyråkrater på alla nivåer. Deras metoder för förskingring, pengatvätt och uppdelning av pengar är många och sofistikerade. 

Rapporten delar in dem i fyra kategorier: Parti- och statstjänstemän som direkt gett sig in i företagen och tagit roller som höga chefer eller företagsledare, förskingringar inom regeringsorganisationer, parti- och statstjänstemäns släktingar som tar över stora privata företag i relaterade branscher och partibyråkrater som bli höga chefer i förenade företag i Hongkong eller Macao. 

– Det underutvecklade rättssystemet och dess mekanismer har lett till astronomiska förluster av nationella tillgångar. Om vi inte kan bestämt sätta stopp för det här och göra förändringar kommer ingen kunna betala den här skulden och det kommer bli en nationell katastrof, sade Zhang Yutai, chef för en av organen som ligger bakom undersökningen, enligt artikeln i Chengming. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44662/