Tobaksbolagen bör ta ansvar för fimpar
Sydkoreansk akrivist bär en cigarett-utformad dräkt under världsdagen - ingen tobakdag, en kampanj som återkommer varje år den 31 maj. Dagen skapades av FN:s världshälso-organisation, WHO. Bilden är från i år 2013 och temat var sluta annonsera, marknadsföra och sponsra tobak. (Foto: Jung Yeon-Je / AFP)


En miljard fimpar slängs varje år på Sveriges gator och torg enligt Håll Sverige rents undersökningar. Detta är något man vill komma tillrätta med, då fimpar är vårt vanligaste skräp.

Dessutom är fimpar både giftiga och miljöfarliga. De innehåller bland annat kadmium, som påverkar naturen på ett negativt sätt.

Denna sommar verkar nedskräpningen också vara värre än tidigare år. Enligt DN visar mätningar på att cirka 60 procent av allt skräp som slängs i städerna är fimpar.

Enligt DN tillhör cigarettfimpar det skräp som är svårast och mest kostsamt att plocka upp. Uppsala kommun uppskattade för några år sedan att det är tjugo gånger dyrare att plocka upp ett skräp från marken, järmfört med om det hade kastats direkt i en papperskorg. Troligtvis är kostnaden ännu högre för fimpar.

Nu kräver Anna Linusson, vd för Håll Sverige rent, tillsammans med fem riksdagsledarmöter på DN-debatt, att tobaksbolagen tar sitt ansvar för sina restprodukter och ser till att de tas om hand på rätt sätt.

Det man först och främst bör göra är att se till att cigarettfimpar omfattas av ordningsboten, men man vill dessutom att de som kastar fimpar skall kunna bötfällas.