Tjugo procent av Kinas högstadieelever har övervägt självmord


Ungefär var femte elev på Kinas högstadieskolor har vid något tillfälle övervägt självmord, berättar en rapport som nyligen presenterades av Institutet för barn- och ungdomshälsa vid Pekings universitet. Dessutom sade nästan sju procent av studenterna att de faktiskt hade planerat självmord. I båda fallen var det vanligare bland kvinnliga än manliga studenter.

Beijing Youth Daily rapporterade att studien påbörjades 2004 och inkluderade 15 000 elever från 13 olika provinser. Genomsnittsåldern på de studerade eleverna var 16,3 år. Något fler kvinnliga studenter ingick i studien.

”En studie om självmord i Pekings gymnasieskolor påvisade att 22,9 procent av de kvinnliga eleverna som gick andra och tredje året [på högstadiet] har övervägt självmord,” sade doktor Xing Yi vid institutet för allmän hälsa vid Pekings universitet. ”Detta är betydligt högre siffror än för de som gick första året.”

Doktor Xi menar att eleverna som går andra och tredje året känner stor press från föräldrarna att prestera väl på de kommande inträdesproven till gymnasiet. Det begränsade antalet bra gymnasieskolor ökar pressen. ”Problemen som kommer av den här pressen är allvarligare för kvinnliga studenter, eftersom de är mer introverta,” fortsatte doktor Xi. ”Manliga studenter har andra sätt att lätta på trycket, såsom idrott, vilket hjälper dem att hantera pressen.”

Yu Hua, chef för avdelningen för psykologisk rådgivning vid Pekings barn- och ungdomscenter för lag- och psykologirådgivning sade att många tonåringar som kommer till centret för hjälp har problem som kommer från tonårsförälskelser. Tonårsförälskelser är den näst vanligast bidragande orsaken till självmord, enligt eleverna.

Andra viktiga faktorer som påverkar studenter som överväger självmord är problem i familjerelationerna; begränsad kontakt med fäder; känslor av att vara isolerad från klasskamraterna; dåliga relationer med lärare under tidigare terminer; känslor av att de nuvarande lärarna tycker illa om dem; press från andra elever att studera hårdare; allmänna känslor av underlägsenhet; känslor av att klasskamraterna inte bryr sig om ifall de lyckas eller misslyckas samt press från föräldrarna att uppnå bättre betyg.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-10/50274.html