Tjernobyl farligt som passiv rökning
Ukrainska barn, sena offer för kärnkraftsolyckan i Chernobyl 1986, får behandling på Tarara sjukhuset, öster om Havanna i Kuba förra året i april. Kärnkraftsolyckan skapade ett moln av radioaktivt stoft som spreds över stora områden i Europa. (Foto: AFP /Adalberto Roque)


Risken för en förtida död bland Tjernobyls överlevande är mycket mindre än tidigare befarats. Den är jämförbar med dödligheten av luftföroreningar eller passiv rökning, hävdar en forskarrapport på tisdagen.

Dödstalet bland människor har varit starkt omstritt ända sedan katastrofen i Tjernobylverkets fjärde atomreaktor den 26 april 1986. Radioaktivt stoft spred sig då ut över Europa från katastrofplatsen i Ukraina.

En framträdande brittisk forskare har beräknat risken för överdödlighet bland de mest utsatta, det vill säga räddningsarbetarna som sattes in och de som bodde närmast kraftverket. Risken för en förtida död på grund av strålningen ökade med en procent, rapporterar Jim Smith vid brittiska Centre for Ecology and Hydrology.

Smith har regelbundet besökt den tre mil vida förgiftade zonen runt Tjernobyl vilken når in i grannlandet Vitryssland. Han har funnit att djurlivet frodas i det avspärrade området.

I zonen bor inofficiellt kvar ett fåtal människor, en del har hunnit bli över 70 år gamla.

– De kanske utsätts för en mindre hälsorisk än om de levt i luftförorenade stora städer som det näraliggande Kiev, säger Jim Smith.
Smiths studie handlar om hälsorisken i ett långt perspektiv för överlevare som fick höga men inte direkt dödliga stråldoser. Bland dem var 134 brandmän och helikopterförare som blev akut strålningssjuka. Ett 40-tal av dem har avlidit.

Omkring 4 000 människor fick cancer i sköldkörteln till följd av strålningen från Tjernobyl, många av dem barn och tonåringar. Överlevnaden bland dessa sjuka är 99-procentig.

Det befarade dödstalet till följd av Tjernobylolyckan har varierat starkt mellan olika bedömare. FN:s världshälsoorgan har beräknat det till 9 000 medan miljöorganisationen har talat om 93 000 dödsfall.


Yulia Adienko (mitten), 8 år från Ukraina, offer för Tjernobyl-olyckan väntar på behandling tillsammans med andra barn på Tarara sjukhuset. (Foto: AFP/Adalberto Roque)

Yulia Adienko (mitten), 8 år från Ukraina, offer för Tjernobyl-olyckan väntar på behandling tillsammans med andra barn på Tarara sjukhuset. (Foto: AFP/Adalberto Roque)