Tjeckiens president lovar att inte blockera Lissabonfördraget
Tjeckiens president Vaclav Klaus vann förhandlingarna om undantag i stadgarna gällande de grundläggande rättigheterna. Hans namnteckning avslutar processen om ratificeringen av Lissabonfördraget, motsvarigheten till den europeiska konstitutionen. (Foto: Michal Cizek / AFP / Getty Images)


Ratificering av Lissabonfördraget är ett steg närmare sitt förverkligande efter att den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus den 30 oktober enades om att inte ställa ytterligare krav på ändringar.

Tjeckien fick ett undantag på EU:s stadgar om grundläggande rättigheter som skulle ha utgjort särskilda svårigheter för landet. Ett undantag är ett juridiskt dokument som bifogas Lissabonfördraget.

Den tjeckiske presidentens invändningar gällde oro över Benesdekret, en serie lagar som infördes under andra världskriget. Att ändra Benesdekret, vilket enligt Klaus skulle vara möjligt med en stadga om de grundläggande rättigheterna, kunde leda till krav på egendom från etniska tyskar och ungrare som tvångsförflyttats från det forna Tjeckoslovakien efter kriget.

Av 27 EU-länder var den tjeckiske presidenten den sista som inte hade gått med på att underteckna Lissabonfördraget, vilket effektivt blockerade ratificeringsprocessen.

Landets EU-skeptiska ledare ser dokumentet som en ”väsentlig förändring mot ökad centralisering av beslutsfattandet och mot ytterligare försvagning av medlemsstaternas ställning,” som innehåller ”åtaganden som de facto innebär att ge upp den självständiga statens grundläggande kännetecken.”

Det sista hindret var en grupp tjeckiska senatorer som överklagat till författningsdomstolen eventuell överträdelse av Tjeckiens nationella suveränitet genom det nya europeiska fördraget.

Lissabonfördraget syftar till att effektivisera beslutsprocessen i EU:s medlemsländer, dels skapa ny tjänst för en EU-president och en utrikesminister.

Informella samtal om den framtida EU-presidenten ägde också rum på ledarnas toppmöte.

Den brittiske premiärministern Gordon Brown stöder sin företrädare Tony Blair, men vissa ledare motsätter sig förslaget på grund av Blairs stöd för Irakkriget. Ett annat hinder för Blair är Storbritanniens ovilja att införa euro som valuta, vilken nu används i 16 av 27 medlemsländer.

Klaus underskrift avslutar EU:s åttaåriga kamp för att ratificera sin egen version av en konstitution.

Det första försöket, döpt till ”EU-konstitutionen” misslyckades under 2005 efter att de franska och nederländska väljarna förhalat ratificeringsprocessen.

Det urvattnade Lissabonfördraget var åter i fara efter Irlands folkomröstning 2008. Efter att de irländska väljarna gav sitt ”ja” i det andra försöket förra månaden, hindrades Europas ledare sedan av den tjeckiske presidentens krav.

Efter EU-toppmötet och Tjeckiens godkännande av ett undantag för stadgan om grundläggande rättigheter, tros processen nu vara färdig att avslutas.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24604/