Tiotusentals missnöjda med meritpoängsystem i det kinesiska högskoleprovet
Föräldrar väntar på sina barn som gör inträdesprovet till högskolan i Guiyang i södra Kina. (Foto: Epoch Times/arkiv)


Kinas nationella intagningsprov till högskolan hölls nyligen, och resultaten kommer meddelas den 20 juni. På senare tid har tiotusentals gått med i en nätprotest mot ett system med extra meritpoäng för högskoleantagningen.

De som motsätter sig systemet menar att systemet med meritpoäng är orättvist mot de ansökande och är en källa till förfalskningar och bedrägeri.

En professor från Beijing Institute of Technology twittrade den 8 juni: ”Man får extra poäng för att man är bra på att spela piano? Varför kan man inte få det för att man är bra på att slakta grisar? Massor av studenter vid Harvard är bra på piano, men de får inga poäng!”

De som motsätter sig meritpoängsystemet för högskoleproven lade upp meddelanden på nätet om flera skandaler relaterade till detta. De flesta handlade om att man gav poäng till studenter som var bra på sport, eller till etniska minoriteter. 2009 avslöjades ett fall i Chingqing, där 31 studenter som påstods tillhöra en etnisk minoritet förfalskat sin identitet. 15 av dem visade sig vara barn till partitjänstemän.

Liu Chang (en pseudonym), som tog examen från ett gymnasium i Wuzhong, som ligger i den autonoma Hui-regionen Ningxia (Hui är en etnisk minoritet), sade till Epoch Times att hans fattiga distrikt, Litong, ser högskoleprovet som enda chansen till ett bättre liv. Men han tillhör majoritetsgruppen i Kina, Han, och fick därför ingen chans till extra meritpoäng. Av den anledningen var han emot systemet.

Meritpoängsystemet som myndigheterna i Ningxia tillämpar går till som så att elever från bergsområdena får tio extra poäng, de som är Hui får tjugo poäng, och de som kommer från andra etniska minoriteter får tio poäng.

Liu berättade att många av eleverna från bergsområdena studerade i andra städer, men de återvände hem för att ta högskoleprovet. 
– De studerar tillsammans med oss, under samma förhållanden. Bara för att deras hemort ligger i bergen får de tio extra poäng. Det är orättvist mot de som går i samma skola, i samma klasser som dem.

Han tillade att han känner till fall där bedrägeri och förfalskning förekommit för att få extrapoängen. 
– Det här är ett problem med det här systemen, men också något som går igen i hela Kina.

På senare år har lokala myndigheter gjort tillägg till meritpoängsystemet som Kinas utbildningsministerium skapat, genom att lägga till många olika sätt att kvalificera sig för poäng. När Pekings utbildningskommitté kontaktades sade de att det fanns 17 sätt att kvalificera sig för meritpoäng i högskoleprovet i år. 

Bland dem finns skäl som att man är en enastående ledare bland eleverna, elever som hedrats för hjältemodiga och bra gärningar, elever som utfört bedrifter inom idrott, elever med god karaktär, bra studiereslutat och bra hälsa. 

Enligt media har omkring 12 000 elever i Peking, omkring 16 procent av de som tar högskoleprovet, någon form av meritpoäng under 2011.
Ett exempel på möjligheterna till korruption inträffade förra året i Taizhou i Zhejiangprovinsen. Fyra elever vars föräldrar var lokala partitjänstemän, fick meritpoäng för att de vid ett tillfälle deltagit i en nationell vetenskapsmässa. En annan elev berättade att ingen av eleverna ens deltog i skolans grupp för vetenskapsmässan. 

Qi, en man från Changsha, uttryckte det stigande missnöjet: ”Folk nuförtiden är så skamlösa. Så länge det finns något att vinna så gör de vad som helst för att dra nytta av situationen.”  

Översatt från engelska