Tio miljoner till nordisk ostronodling
(Foto: Susanne Lindegarth)


EU satsar tio miljoner i ett projekt för att ta fram ny teknik för ostronodling. Projektet drivs av Göteborgs universitet i samarbete med norska och danska intressenter.

Projektet går under namnet Nord-Ostron och syftar till att hitta nya sätt som kan utveckla ostronodlingen i området från Danmark längs den svenska västkusten upp till Norge.

Exempel på saker att utveckla är tekniken för landbaserade kläckerier och system för vidareodling i havet. Projektets totala budget uppgår till drygt 20 miljoner kronor under cirka tre år framåt.

– Forskningen syftar till att vi skall bli duktigare på odlingsteknik. Vi har fria bestånd av ostron i haven kring Sverige, Danmark och Norge men ostron är en bristvara. Vi vill tillsammans med våra grannländer utveckla en nordisk ostronnäring genom att skapa förutsättningar för kommersiell odling av ostron, säger Eva Marie Rödström, projektledare för Mare Novum som koordinerar Nord-Ostron.

I förlängningen ser Rödström ett nordisk samarbete mellan forskare, myndigheter och företag kring ett hållbart nyttjande av marina skaldjur i regionen.

Det japanska jätteostronet, Crassostrea gigas, odlas i flera länder i Europa, men det europeiska, runda och platta ostronet (Ostrea edulis) är en bristvara på grund av att de på många håll har angripits av parasiter. Det är just Ostrea edulis som man kommer att satsa på i projektet.

– Det platta och runda ostronet , Ostrea edulis, har på många håll försvunnit på grund av parasitangrepp. Men de nordiska vattnen är fria från parasiten och därför finns det kvar i vattnen kring Danmark, Norge och Sverige. Det är en delikatess och är idag dyrare än det japansla jätteostronet, säger Rödström.

Ostronkläckeriet på Koster och i Danmark deltar i projektet. Man kommer att kläcka ostron på land, och när de blivit en centimeter stora, sätts de ut i havet.

– Vi kommer att prova olika metoder för att se hur man bäst får ostronen att växa, och idag råder det goda förhållandet i haven kring Sverige, Danmark och Norge för ökad ostronodling, säger Rödström.

Forskningsprojektet samordnas av Mare Novum, centrum för marin innovations- och näringslivsutveckling vid Göteborgs universitet. Övriga samarbetsparter är Universitetet för miljö- och biovetenskap i Östfold, Norge samt Västra Götalandsregionen, Dansk Skaldyrcenter, Center for Forskning og Forvaltning av skaldyr, Mare Life, Oslo Teknopol och Ostrea Sverige AB. Ansvarig forskare i projektet är Susanne Lindegarth vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet.