Tio år av blodig förföljelse - Sverige måste ta sitt ansvar!
Petra Lindberg, ordförande i Shric, kräver att Sveriges regering gör något för att få Kinas regim att sluta förfölja Falun Gong.


Den 20 juli har det gått tio år sedan förföljelsen av Falun Gong startade i Kina. Tio år av olagliga fängslanden, tortyr och tvångsarbete. Tio år av propaganda och lögner har lett till att många lever helt utfrysta från samhället. De har blivit andra klassen medborgare och lever som rättslösa.

Under dessa tio år av förtryck har Falun Gong-utövare aldrig tagit till våld utan bara fredligt vädjat om att fritt få utöva sin tro. För detta har tusentals skickats till arbetsläger och omskolningsläger och under senare år har många även fallit offer för olagliga organtransplantationer.

Jag har själv träffat Falun Gong-utövare som överlevt förföljelsen och som tack vare regeringar i väst och FN fått ett liv i säkerhet. Det som dessa människor fått utstå är bortom ens förställningsförmåga och det är beklagligt att inte mer görs för att få ett slut på övergreppen i Kina.

För under dessa tio år har inte bara övergreppen mot Falun Gong uppmärksammats allt mer, utan även brott andra utsatta grupper såsom tibetaner, kristna, uigurer, mongoler, demokrati- och människorättsaktivister.  Enligt Laogai Reaseach Foundation beräknas det i dagsläget sitta tre till sex miljoner människor i dessa arbetsläger och man har hittills hittat 1400 läger runtom i landet. Detta vittnar om ett land vars regim påminner om den under andra världskrigets nazityskland.

I tio års tid har Falun Gong-utövare förföljts, i 60 års tid har både Tibetaner och uigurer varit förtryckta under den kommunistiska diktaturens ockupation och det har gått nu gått 20 år sedan massakern vid Himmelska Fridens Torg. Allt detta visar på den kinesiska regimens ovilja att förändras till ett mer öppet samhälle och det visar även att den ökade handeln inte har förbättrat människorättssituationen. Detta är ett faktum som många har svårt att ta till sig, liksom det faktum att OS blev en katastrof vad beträffar de mänskliga rättigheterna.

Till exempel arresterades över 10 000 Falun Gong-utövare däribland många skolbarn i samband med OS. De togs från sina hem och jobb och barnen arresterades i klassrummen. Allt detta för att tvinga dem att ge upp sin tro och många av dem dog till följd av tortyr bara några timmar efter att de arresterats.

För oss i väst är det svårt att förstå hur detta kan ske men ännu svårare att förstå varför det internationella samfundet och EU inte sätter hårdare press på Kinas regering att stoppa förföljelsen.

Under tio års tid har människorättsorganisationer såsom Amnesty men även FN i sina rapporter belyst förföljelsen och användandet av tortyr mot samvetsfångar. FN har även riktat skarp kritik mot regimen med hänsyn till de fakta om organstölder på Falun Gong-utövare som kommit fram.

Detta visar på att förföljelsen av Falun Gong inte trappats ner under de tio år som passerat utan snarare förvärrats. Utövare döms utan rättegång och skickas till fängelser och arbetsläger där de utsätts för grov tortyr, sexuell förnedring och tvångsarbete.

Tio år är tio år för mycket och Sveriges regering behöver ta sitt ansvar som ordförandeland i EU och öppet fördöma förföljelsen av Falun Gong och kräva att Kinas regering följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Petra Lindberg
Ordförande Supporting Human Rights In China (SHRIC)