Tiggande EU-migranters barn lever utanför samhället
EU-migranternas barn lever ibland helt utanför samhällssystemet. (Foto: UNICEF)


Tiggande EU-migranters barn saknar helt rättsligt skydd visar en ny rapport från UNICEF.

Reglerna är otydliga och ger utrymme för tolkningar. Därför blir besluten godtyckliga när myndigheter och beslutsfattare tar ställning till vilka insatser EU-migranternas barn ska få, från exempelvis skola, sjukvård och socialtjänst.

UNICEF:s rapport ”Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?” pekar på att samhället inte är anpassat för alla de fattiga EU-medborgare som kommer till Sverige för att söka försörjning.

— Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ned i samhället, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige i ett pressmeddelande.

Organisationen anser att kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning i frågan, så att alla barn får samma rättigheter i Sverige. Till och med papperslösa barn har starkare och tydligare rättigheter än EU-migranternas barn.

Christina Heilborn påpekar att det är 25 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen.

— Vi ser en ovilja hos politiker att garantera alla barn samma rättigheter, säger hon i pressmeddelandet.

Granskningen utfördes av forskare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet på uppdrag av UNICEF Sverige.