Tigern är utrotningshotad


Utrotningen av världens tigrar kan vara ett faktum redan om 12 år, rapporterar  Världsnaturfondens  (WWF:s) bevarandegrupp till AP.

Tjuvjakt och förlust av livsmiljön de senaste decennierna har decimerat beständet av världens vilda tigrar och situationen blir bara värre. WWF anser att tigern är ett av världens mest utrotningshotade djur.

Marie von Zeipel berättade för AP att det bara finns 3 200 vilda tigrar kvar i världen, och noterade att det totala antalet tigrar minskat med 97 procent under det senaste århundradet.

– Om inget drastiskt händer pekar kurvan mot en total katastrof för tigrarnas bestånd, sade hon till AP.

WWF vill fördubbla antalet tigrar under det kommande årtiondet och uppmanar flera länder att skydda livsmiljöerna för världens största katt.

– Trots de dystra siffrorna är situationen mer hoppfull än någonsin, säger Ola Jennersten, chef för svenska WWF:s internationella naturskyddsprogram, till AFP.

WWF kommer att hålla ett möte i Ryssland i november med deltagare från 13 länder som vill öka antalet tigrar och förhindra utrotning.

– Detta kan åstadkommas genom ökat politiskt engagemang, fokus på områden och miljöer som har störst chans att långsiktigt bevara tigrarna, och en ökad kontroll av handeln med tigrar, tillade Jennersten.

Omkring 1 800 vilda tigrar finns i Indien, Bhutan, Bangladesh och Nepal. Ytterligare 450 tigrar finns på ön Sumatra, 750 i Malaysia och Sydostasien och 450 i Ryssland.

Översatt frän engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44682/