Tidigaste kända mayakalendern sträcker sig bortom 2012
Konservatorn Angelyn Bass rengör och stabiliserar ytan på en vägg i ett hus från Mayariket daterat till 800-talet e.Kr. Till vänster om henne på väggen finns bilden av en man som kan ha varit en skrivare i staden. Forskningen stöds av National Geographic Society. (Tyrone Turner © 2012 National Geographic)


Hieroglyfer från 800-talet målade av en skrivare i Mayariket i nuvarande Guatemala skildrar måncykler och kanske även planetcykler, och utgör den äldsta kända kalendern från Mayariket.

Staden Xultún upptäcktes för nästan ett århundrade sedan i en avlägsen regnskog i regionen Petén och omfattar 31 kvadratkilometer. Det var en gång hem för flera tusen människor och monument konstruerades från och med första århundradet efter Kristus. Bara 56 strukturer har räknats och kartlagts bland många tusen andra.

Ett arkeologteam under ledning av William Saturno från Boston University har nu grävt ut kalenderskötarens rum, som tycks vara en del av ett hus. Detta är första gången som mayamålningar har upptäckts på väggar i ett hus.

Trots skador från plundrare finns en mängd röda och svarta glyfer och olika människofigurer synliga på de tre intakta väggarna. Beräkningar på den östra väggen syftar på månens cykel, medan mer otydliga beräkningar på den norra väggen kan kopplas till Mars, Merkurius eller Venus. Enligt forskarna var syftet med mayakalendern att harmonisera heliga ritualer med himmelska händelser.

”För första gången får vi se vad som kan vara verklig historieskrivning som utförts av en skrivare, vars jobb var att vara officiell historieskrivare i ett mayasamhället”, sade Saturno i ett pressmeddelande.

”Det är som ett avsnitt av TV-programmet ’Big Bang Theory’, ett enkelt matteproblem som de målar på väggen”, tillade han. ”De tycks använda den som en svart tavla.”

Det finns emellertid ingen indikation på att vår värld kommer att gå under 2012. Snarare kommer den bara att gå in i en annan cykel.

”Det är som vägmätaren på en bil, där mayakalendern rullar över från 120 000 till 130 000”, sade medförfattaren Anthony Aveni på Colgate University i pressmeddelandet. ”Bilen tar ett steg närmare skroten när siffrorna slår över. Mayariket börjar bara om på nytt.”

De röda och svarta kalkylerna på en av väggarna tycks representera de olika kalendercyklerna och sträcker sig från den 260 dagar långa ceremonikalendern till 780-dagarscykeln på Mars.

”Det finns små glyfer över hela väggarna, streck och prickar som representerar kolumner med siffror”, sade dechiffreraren David Stuart på University of Texas-Austin i pressmeddelandet.

”Det är den slags sak som bara dyker upp på ett ställe – Dresdenkodexen, som Mayafolket skrev många århundraden senare”, fortsatte han. ”Vi har aldrig sett något liknande.”

Mayakodexarna var böcker skrivna på barkpapper några århundraden innan Christopher Columbus steg iland 1492.

När man kommer in i rummet ligger den norra väggen i fronten med en bild av en sittande kung prydd med blåa fjädrar. En annan man, målad i starkt orange, har en penna och identifierar sig själv som skrivaren i residenset. Han kan också ha varit kungens son eller yngre broder.

”Porträttet av kungen antyder ett förhållanden mellan den som levde i det här utrymmet och den kungliga familjen”, förklarade Saturno.

Fyra långa tal på den här väggen visar en tredjedels miljon till 2,5 miljoner dagar, vilket sträcker sig ungefär 7000 år in i framtiden. De här talen tycks kombinera alla astronomiska cykler som var viktiga för mayafolket, såsom för Mars, Venus och månförmörkelserna. En sådan tabulering av alla de här cyklerna har aldrig tidigare hittats.

”Det mest spännande är att vi nu ser att mayafolket gjorde sådana beräkningar hundratals år – och på andra ställen än i böcker – innan de dokumenterade dem i kodexarna”, sade Aveni.

”Det forntida Maya förutspådde att världen skulle fortsätta, att saker och ting 7000 år från och med nu kommer att vara exakt så här”, sade Saturno.

”Vi söker ständigt efter slutet. Mayafolket letade efter en garanti för att inget skulle ändras”, sammanfattade han. ”Det är en helt annan inställning.”

Upptäckterna publicerades i tidskriften Science den 11 maj och kommer att diskuteras i juniutgåvan av National Geographic magazine.

Översatt från engelska.