Tidigaste beviset på Buddha hittat i Nepals Mayadevitempel
Buddhas födelseplats i Lumbini, Nepal. (Foto: Google/Nasa)


Arkeologer i Nepal har upptäckt en byggnadsstruktur vid Buddhas födelseplats som dateras till 500-talet före vår tideräkning.

Tidsramen för Buddhas liv har tidigare fastställts genom skrifter och andra byggnadsverk på platsen till 200-talet f.Kr. Denna utgrävda plats låg inom Mayadevi-templets område i Lumbini. Platsen har länge pekats ut som Siddhartha Gautamas födelseplats, han som blev känd som ”Buddha”.

Arkeologer upptäckte rester av okänd trästruktur under ett antal tempel av tegel.

Professor Robin Coningham, ledande forskare från Durhamuniversitets arkeologiska institution förklarade för Durhams University Press:

”Mycket lite är känt om Buddhas liv förutom från skriftliga källor och muntlig tradition. Vissa forskare har hävdat att Buddha föddes på 200-talet f.Kr.”

Upptäckten bidrar till en större förståelse av buddhismens tidigaste utveckling, Buddhas uppväxt liksom Lumbinis andliga betydelse.

Uråldriga trärötter upptäcktes i templet som också är daterade till 500-talet f.Kr. Dessa rötter står i relation till berättelsen om när drottning Maydadevi födde Buddha. Det sägs att hon födde Buddha medan hon höll sig i en gren från ett träd i Lumbiniträdgården.

Datering av trähelgedomen och den tidigare okända tegelstrukturen ovanpå den, gjordes med strålningsmätteknik. Fragment av träkol och sandkorn testades genom att använda kol-14-datering och optiskt stimulerade luminiscenstekniker.

Buddhas födelse har ofta varit ett ämne för debatter mellan forskare och historiker när det gäller tiden och platsen.

Lumbini är inte den enda möjliga platsen för Buddhas födelse. Några säger att han kan ha blivit född i Odisha i Indien.

Många buddhister har gjort pilgrimsresor till Lumbini, bland dem kejsare Asoka år 249 f.Kr. Vid sitt besök reste Asoka, en indisk kung och buddhismens främjare, en pelare av sandsten, en pelare med en inskription som identifierar Lumbini som Buddhas födelseplats. Pelaren upptäcktes i Nepal 1896 och den är ett av de mest övertygande bevisen att utpeka Lumbini som Buddhas födelseplats.

Mayadevi-templet i Lumbini är fortfarande en levande helgedom. Arkeologerna arbetar sida vid sida med mediterande munkar, nunnor och pilgrimer. Den nyligen upptäckta byggnadsstrukturen utvecklas nu till buddhistiskt pilgrimscentrum.

Den arkeologiska undersökningen finansierades av Japans och Nepals regeringar, och har fått stöd av National Geographic Society och Stirling University. Forskningsresultaten publicerades i den internationella tidskriften Antiquity den 25 november 2013.