Tidigare rödgardist ångrar att han angav sin mor som sedan avrättades
En affisch som var uppsatt på en gata i Peking i slutet av 1966 visar hur man handskas med en så kallad "folkets fiende” under den Stora proletära kulturrevolutionen. Zhang Hongbing tog kulturrevolutionens dekret om "folkets fiender" på allvar och angav sin egen mor, som avrättades. Han försöker nu använda hennes död som ett sätt att informera människor om den tidens grymhet. (Foto: Jean Vincent/AFP/Getty Images)


Zhang Hongbing var bara 16 när han, radikaliserad av kulturrevolutionen, pekade ut sin egen mor, Fang, som ”kontrarevolutionär” till myndigheterna, vilket ledde till hennes död genom arkebusering, enligt Beijing News. Nu 59 år gammal, kämpar Zhang, vars förnamn bokstavligen betyder ”rödgardist”, för att hans mors grav ska bli officiellt erkänd som ett historiskt minnesmärke, som representerar kulturrevolutionens grymheter.

Zhang, som föddes i staden Bangbu i Anhuiprovinsen, var rödgardist under kulturrevolutionen. Rödgardisterna var en paramilitär rörelse med ungdomar som ofta klådde upp vemhelst som de ansåg vara ”kontrarevolutionär”, inklusive intellektuella, före detta markägare, och gamla människor.

Enligt Zhang var kulturrevolutionen en tid då det inte var ovanligt att människor kapade sina familjeband och rapporterade sina egna anhöriga till myndigheterna.

Zhang berättade för Beijing News att på kvällen den 13 februari 1970, grälade hans familj om kulturrevolutionen, vilket kulminerade i att hans mor kritiserade de politiska ledarna i det Kinesiska kommunistpartiet för att främja idoldyrkan.

Hon föreslog sedan att ”vi borde ge upprättelse till Liu Shaoqi”. Liu var en framstående politiker som hade stämplats som förrädare och dog i häkte året innan.

Kulturrevolutionen var i huvudsak en politisk kamp som initierats av Mao Zedong för att utrota Lius inflytande i partiet.

Fangs ord chockade Zhang. I det ögonblicket var hon i hans ögon inte längre hans mor, utan en klassfiende.

Zhang var orolig att hans far kanske skulle välja att tiga i frågan. Han skrev i hemlighet ett brev och stoppade in det tillsammans med sitt rödgardistmärke under dörren till en arméofficers hus i grannskapet, medveten om att det kunde leda till att hans mor arresterades och avrättades.

Zhang berättade för Beijing News att officeren senare anlände till deras hem med en underordnad. De började sedan sparka Fang, som föll ner på knä, och band henne. Fyrtiotre år senare berättar Zhang att han fortfarande kan minnas knakandet från hans mors axelleder när de band hennes armar hårt med rep.

Fadern hade själv också rapporterat Fang till myndigheterna, och han sade till henne: ”Du kommer att begravas i länet Guzhen. Jag har anmält dig, och jag skrev i rapporten, ’Krossa Fang Zhongmou, en kontrarevolutionär som togs på bar gärning! Avrätta Fang Zhongmou!’’ Fang avrättades två månader senare genom arkebusering.

Zhangs 66-årige farbror, Fang Meikai, mindes att han vara närvarande under hela händelseförloppet den kvällen. Han sade att han på den tiden hade trott att hans syster bara skulle hamna i fängelse.

Trots den tunga tribut som Zhangs familj betalade nekades Zhang och hans yngre bror ändå tillträde till gymnasiet, armén, eller arbete i fabrikerna, som straff för deras mors avvikelse. Båda förvisades senare ut på landsbygden.

Det tog ytterligare tio år innan en domstol på provinsnivå upphävde den ursprungliga domen efter en förnyad prövning av ärendet, och förklarade att ärendet hade missbedömts.

Zhang har sedan dess djupt ångrat sitt agerande, och har sedan september 2011 vädjat till de lokala myndigheterna i länet Guzhen för att få sin mors grav markerad och bevarad som ett historiskt minnesmärke, enligt Beijing News. Hans vädjanden har inte hittills rönt någon framgång.

Zhang hoppas att han genom sina ansträngningar kan uppmuntra människor att diskutera, kritisera och komma ihåg brutaliteten under den här historiska epoken.

Zhang hoppas att ett museum till minne av kulturrevolutionen kan byggas någon gång i framtiden, och att hans tragiska historia kan dokumenteras och visas där.

”Låt folk förakta mig och döma mig. Jag vill fungera som ett negativt exempel som de alla kan lära sig av”, sade Zhang.

Översatt från engelska.