Tidigare ordföranden för PetroChina i politiskt blåsväder
Jiang Jiemin, PetroChinas ordförande, talar vid företagets årliga resultatredovisning för 2009, i Hongkong den 25 mars 2010. Jiang har hamnat i politiskt blåsväder i samband med en korruptionsutredning. (Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Tidigare generaldirektören för PetroChina, Jiang Jiemin, blev nyligen nyhetsstoff efter att en missnöjd anställd anklagat företagsledningen för korruption i media.

Den tidigare anställde, som använde pseudonymen Yang Xu, har arbetat för PetroChina Lanzhou under de senaste 24 åren. Han berättade för Southern Weekly att han skrivit fler än 1 000 brev de senaste två åren till den förre generaldirektören Jiang Jiemin, där han klagat på orättvisor mot vanliga arbetare, och företagsledningens hemliga löneförmåner.

Yang berättade att förmåner delades ut till lägre chefer, bland annat kompensation för logi och andra utgifter som vida översteg den gräns som myndigheterna har satt. Han hävdade att Jiang hade beslagtagit alla hans brev, och några chefer hade försökt få tyst på honom.

PetroChina är ett statligt olje- och gasmonopolföretag som kontrolleras av Nationella folkkongressen. Det har länge varit under direkt kontroll av Zhou Yongkang, tidigare medlem av politbyråns ständiga utskott och tillika chef för det politisk-rättsliga utskottet, och hans son.

Jiang Jiemin utsågs till ordförande 2006, och blev en nyckelfigur. Källor från Sichuan och PetroChina berättade för Epoch Times att efter att Jiang blev Zhous politiske följeslagare, förskingrade han stora summor från företaget och gav mycket stort ekonomisk stöd till Zhou.

Den omfattande korruptionen i China National Petroleum Corporation (CNPC) och China Petroleum Chemical Corporation (CPCC eller Sinopec) har under en tid fått offentligt fokus. När kommunistpartiets ”två möten” avslutades i oktober förra året, och Zhou Yongkang pensionerades från ständiga utskottet, avgick Jiang Jiemin ”proaktivt” som ordförande för CNPC, och partiets disciplininspektion inledde en utredning mot honom.

Enligt Caixin, en relativt liberal fastlandskinesisk affärstidskrift, utsågs Jiang till ordförande för det statliga organ som ansvarar för att leda statliga bolag. På ytan såg det ut som en befordran, men i själva verket var det en degradering.

En initierad källa till Epoch Times berättade att oljebaronen har varit inblandad i ett mord, och varit involverad i pengatvätt. Utredningen visar att det finns tecken på pengatvätt inom företaget i alla nivåer i PetroChinas storskaliga projekt och stora investeringar. Eftersom fallet är komplext, och extremt stora summor har tvättats, har partiets ledning valt att träda in. En utredning har satts igång av partiets disciplininspektion, enligt källan.

CPCC:s ordförande, Fu Chengyu, och VD:n, Wang Tianpu, utreds också av partiets disciplininspektion.

“Allt detta innebär att ytterligare en ’stor tiger’ har tonat fram i Xi Jinpings och Wang Qishans krig mot korruptionen”, skrev Epoch Times kommentator, Zhou Xiaohui, den 27 mars, syftande på den nya partiledaren och hans antikorruptionsgeneral.

Eftersom Southern Weekly, en Guangzhoubaserad liberal tidning, var det första medium som avslöjade hur Jiang blockerade uppgifterna från den anställde vid PetroChina, tyder det att man omedelbart vidtar disciplinära åtgärder mot Jiang.

Enligt kommentatorer var syftet bakom nyhetsrapporterna att uppmuntra fler personer att framföra sina klagomål, och kanske avslöja mer oegentligheter inom Sinopec och PetroChina.

I början av året publicerade Southern Weekly en nyårshälsning till stöd för Xis “dröm om konstitutionalism”, som redigerades av Guangdongprovinsens propagandachef Tuo Zhen, en betrodd underlydande till Li Changchun, den tidigare propagandachefen som står förre partiledaren Jiang Zemin nära. Händelsen retade upp tidningens anställda, och fördömdes av intellektuella över hela landet.

Southern Weekly-incidenten avslöjade hur Tuo Zhen och Liu Yunshan öppet utmanade Xis uttalande om konstitutionalism.

Enligt analytiker är medlemmar i Jiang Zemins och Zhou Yongkangs fraktion rädda att Xi kommer att använda sitt tal om att stödja konstitutionen och ta itu med korruptionen för att ytterligare minska deras makt.

Översättning av Frank Fang och Sophia Fang. Skriven på engelska av Gisela Sommer.

Översatt från engelska