Tibets regering kräver bevis på Kinas anklagelser om "självmordstrupp"
Tibetanska munkar och aktivister i exil deltar i en ljusvaka i Siliguri, Västbengalen i norra Indien. Under en protest brändes en avbild av Kinas president Hu Jintao och man framförde en gatuteater om händelserna i Tibet. (Foto: Diptendu Dutta/AFP/Getty Images)


Regimen i Peking har påstått att tibetaner planerar en storskalig självmordsattack under öppningsceremonin av de olympiska spelen.

Den första april bemötte Tibets exilregering i Dharamasala, Indien, anklagelsen och krävde att Kina ska framlägga bevis för påståendet.

Den tibetanska regeringen pekade på att liknande uttalanden bara är en del i Pekings propaganda. Regeringen upprepade även att Tibets andlige ledare, Dalai Lama, inte är emot OS i Peking.

Talespersonen för Tibets regering, Thubten Samphel, sade under en telefonintervju att ”de kinesiska myndigheterna måste framlägga bevis som stöd för sina anklagelser istället för att komma med grundlösa påståenden.”

Thubten Samphel nekar fullständigt till självmordsplanerna, och lägger tonvikt vid att självmord ses som en stor synd inom buddhismen.

– Alla våra protester är fredliga. I den buddhistiska läran finns det ingenting liknande självmordsattacker. Vi tror att livet är den allra heligaste skatten av allting. Dessa ogrundade anklagelser för ingenting gott med sig varken till kineserna eller tibetanerna, menar Thubten Samphel.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-3/68557.html