Tibetanska munkar flyr för att undvika hjärntvätt
Foton släppta av munkar från Kirti-klostret i Dharamsala den 18 mars. Rök stiger ur en protest i Sichuan Provincen i Kina 16 mars. Tibet stängdes helt av från omvärlden av kinesiska myndigheter, vilka skyllde på att våldsamheterna berodde på att Dalai Lama ämnade underminera Olympiska spelen i Beijing. (Foton: AFP/Ho/Kirti munkkloster)


Sedan upproret i Lhasa i mars har den kinesiska kommunistregimen krävt att munkar och nunnor i alla tempel i Tibet och en del av Sichuan ska genomföra ”politiska studier”, vilka inkluderar att fördöma Dalai Lama.

Efter oroligheterna i Lhasa har den kinesiska regimen placerat arbetslag i templen för att stärka den ”påtvingade tankeutbildningen” för munkar. Munkarna avkrävs inte bara att de ska bryta med Dalai Lama, de måste även fördöma honom och bekämpa honom.

Enligt den tibetanska exilregeringen lämnade alla munkar i Kirti-klostret i Sichuan (förutom 250 stycken som är i 70-årsåldern) templet den 3 juni i sin vägran att fördöma sin andlige ledare.

– Kirti-klostret har tvingats delta i den så kallade patriotiska utbildningskampanjen i 72 dagar sedan i mars, sade Gesang, medlem av den tibetanska exilregeringens nödkoordinationsgrupp till Radio Free Asia på torsdagen.

-Den kinesiska regimens arbetslag delade in munkarna i åtta grupper och tvingade dem att skriva på ett dokument som fördömer Dalai Lama och den tibetanska exilregeringen. För många munkar var detta outhärdligt, den 1 juni vägrade de att fortsätta delta i utbildningskampanjen.


Efter ett våldsamt nedslag då 13 personer miste livet, skyllde de kinesiska myndigheterna på de tibetanska munkarna. Exil-grupper menar att 100 personer eller fler dödades då Kina kväste protesterna. I statsägda Xinhua News sades det att fyra personer blev skjutna av kinesisk polis.

Efter ett våldsamt nedslag då 13 personer miste livet, skyllde de kinesiska myndigheterna på de tibetanska munkarna. Exil-grupper menar att 100 personer eller fler dödades då Kina kväste protesterna. I statsägda Xinhua News sades det att fyra personer blev skjutna av kinesisk polis.

Den 3 juni lämnade munkarna klostet, medan de äldre munkarna stannade kvar.

Kirti-klostret har vanligen över 1500 munkar men har haft upp till mellan 3000 och 4000 som mest. På grund av att den kinesiska kommunistregimen utsatt munkarna för olika former av hjärntvätt har många valt att lämna klostret.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-7/71537.html