Tibetanska forskare föreslår krav på Kina
Tibets exilregering har röstat för att den tibetanska befolkningen ska avgöra Tibets framtid.


108 tibetanska forskare i Kina presenterade ett anonymt förslag inför tibetanernas speciella möte i Dharamsala i Indien.

För att främja en grundlig och omfattande diskussion om Tibets framtid har exilregeringen den senaste månaden samlat in feedback från 17 000 tibetaner inför mötet, meddelade Voice of Tibet i Norge. Över 8 000 av dem angav att de ger sitt stöd till Tibets politiske och religiöse ledare Dalai Lama.

I forskarnas framställning framlades fem förslag, som publicerats på den berömde tibetanske författaren Woesers webbsida www.woeser.middle-way.net, inför mötet:

1) Att kraftfullt uppmana Kinas centralregering att sluta demonisera och baktala Dalai Lama. Dalai Lama är som andlig ledare och vajra-mästare aktad av alla tibetaner. Varje förolämpning eller demonisering av Dalai Lama’s karaktär eller ande är en förolämpning av alla tibetaners karaktär och andliga tro.

2) Att starkt motsätta sig Kinas pågående, omfattande propagandakampanj i Tibet, vilken åsyftar att kritisera Dalai Lamas team.

3) Att kräva att Kinas centralregering friger de som innefattades av händelserna den 14 mars, officiellt ber om ursäkt och ger dem ersättning, så att allmänheten ska få veta sanningen, och ställa upp på mediernas intervjuer.

4) Att kräva yttrandefrihet i Tibet.

5) Uppmana alla tibetaner att fortsätta ge sitt stöd till Dalai Lamas förslag om bibehållen ”fred och icke-våld” i förhandlingar med centralregeringen.


Dalai Lama tror inte längre på förhandlingar med Peking. (Foto: Ralph Orlowski/Getty Images)

Dalai Lama tror inte längre på förhandlingar med Peking. (Foto: Ralph Orlowski/Getty Images)

Det slutliga målet är att realisera de rättigheter tibetanerna har enligt kinesiska lagar och regler i fråga om politik, ekonomi, kultur och språk.

Efter många fruktlösa förhandlingar med Kinas regim höll över 500 tibetanska aktivister i exil ett speciellt möte på Dalai Lamas inrådan. De yngre generationerna anser generellt att Tibet bör förklara sig självständigt medan den äldre generationen anser Dalai Lamas neutrala strategi vara mer lämplig.

Vid många tidigare tillfällen har Dalai Lama betonat att det inte är ett självständigt Tibet han vill ha, utan en egen tibetansk regering under Kinas nuvarande politiska ramar. Detta för att värna om Tibets unika språk, religion och kultur.

I slutet av oktober medgav Dalai Lama att hans neutrala strategi hade misslyckats, att han hade förlorat tilltron till Peking och att han hoppades att det tibetanska folket skulle avgöra Tibets framtid.

Översatt från engelska:

http://en.epochtimes.com/n2/world/tibetan-scholars-tibet-special-meeting-7529.html