Tibetanska författare förtrycks och censureras


Den kinesiska kommunistregimen fortsätter att censurera och straffa alla avvikande röster inom Tibet. Kontrollen av författare och skribenter av olika slag i Tibet är så hård, och konsekvenserna för att misshaga regimen så allvarliga att mycket få vågar göra sina röster hörda.

Sedan i mars 2005 sitter den 29-årige historieläraren Dolma Kyab fängslad i Kina för att ha tagit upp känsliga frågor i en bok som aldrig ens hann publiceras.

Internationella PEN och andra organisationer, samt en rad författare har krävt att Dolma Kyab ska släppas villkorslöst och tillåtas få behandlig för den tuberkulos han ådragit sig medan han suttit hemligt häktad. Han dömdes i september förra året i hemlighet till tio års fängelse för sin bok Himalayas in Tumult där frågor som demokrati, tibetansk självständighet, religion och kommuniststyret tas upp. Dolma Kyab menar dock att han inte alls ”uppmanat till splittring av staten” som domen hävdar, utan att man gjort högst subjektiva bedömningar av det han skrivit. Det var till och med så att en annan bok om landets geografi han arbetade på ansågs förse främmande makt med information.

Detta är på intet sätt ett isolerat fenomen, utan alla som sprider information vilken regimen bedömer vara positiv till nationellt självstyre för Tibet riskerar fyra till fem års fängelse. Antalet fall av den här karaktären har ökat betydligt på senare tid, menar Tenzin Norgay på Tibetan Human Rights and Democracy Center. Ofta döms de i hemlighet, som i fallet med Dolma Kyab. Först alldeles nyligen fick någon reda på Dolma Kyabs situation efter att han skickat ett brev till en vän.

Denna mycket hårda och paranoida inställning från regimens sida har lett till att tibetanska författare och skribenter är mycket försiktiga med vad de säger, menar Wei Se, en känd tibetansk författarinna, som nyligen fick två av sina bloggar stängda. Hon blev av med sitt jobb vid Journal of Tibetan Literature 2003 på grund av sin bok Notes on Tibet, och har sedan dess haft inskränkt rörelsefrihet. Regimen anser bland annat att hon är för positiv till Dalai Lama. På sina bloggar publicerade hon dikter och prosa, samt ibland artiklar av sin man, den kinesiske författaren Wang Lixiong.

United Front Work Department inom kommunistpartiets centralkommitté tros ligga bakom stängningen av bloggarna, men ingen officiell förklaring har getts.  

Källor: Radio Free Asia och Voice of America

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-2/44525.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-11/44900.html