Tibetansk forskare hoppas på fred
Tsepak Rigzin, biträdande chef på Drepung Loseling-templet i Atlanta, USA. (Foto: Mary Silver/The Epoch Times)


Munkarna som ropade till de utländska journalisterna i Jokhang-templet 27 mars uppvisade ett ”extraordinärt mod”, säger Tsepak Rigzin, bostadsforskare, officiell översättare och assisterande chef för Drepung Loseling-templet i Atlanta, USA. Han säger att han hyser ”fullständig beundran för deras sinne för solidaritet och uppoffring”.

Rigzin flydde som ung man från Tibet för att kunna fullfölja en genuin buddhistisk utbildning vilken inte fanns tillgänglig för honom i hemlandet. Han fick en hög ställning i Indien och talar fyra språk. Han säger att Jokhang-munkarnas anklagelse om att de inte har någon religionsfrihet är sann.

Han är skeptisk till nyhetsrapporterna om tibetansk aggression och våldsamhet.

– Jag skulle inte vara förvånad ifall en utredningsdelegation fann att den våldsamma delen av oroligheterna var iscensatt, säger han.

Kanske ett par människor skrek av ilska och agerade våldsamt, men Tsepak tror att icke-våldet är en så pass fundamental tibetansk grundvärdering att han tvivlar på att ett stort antal tibetaner skulle ha vållat mordbrand och förödelse (såsom Kinas statsägda nyhetskontor beskrivit).

Han menar att det kinesiska kommunistpartiet har en historia av bedrägeri, feltolkningar och orättvisa gentemot det tibetanska folket. Han avfärdar idén om att Dalai Lama skulle ha uppmanat till en våldsam protest.

– Hans tro på icke-våld förblir orubbligt. Personer i alla åldrar i Tibet är missnöjda med det kinesiska styret. Det är därför situationen blivit labil, säger Tsepak.

Det kanske verkar som om oroligheterna uppstod plötsligt, men Rigzin anser att ”utbrottet” är orsakat av många års frustration. Förtrycket av Tibets religion och sedvänjor har, enligt Rigzin, drivit folk till att ta stora risktaganden för att uttrycka sin förargelse. Människorna som protesterat agerar solidariskt med sin kultur. De är den tredje generationen (sedan Tibet invaderades), ändå demonstrerar de sin lojalitet till sin kultur genom sitt mod, säger han.

Han har själv inte kunnat kommunicera med sina vänner och släktingar i Tibet sedan oroligheterna började. Mobiltelefoner, e-post; alla elektroniska kommunikationssätt har avbrutits sedan 10 mars, berättar han.

Han följer nyhetsrapporteringen noga och känner till kinesernas människorättsrörelse. Han hyser ett ”väldigt starkt hopp” för att det kommer fred.

– En seger för sanning och fred. Detta är vårt största vapen och vårt största hopp.

Han säger att han hoppas att ”de yngre generationerna i Kina kommer att föra med sig en förändring; förändring till fred och frihet, som ringar på vattnet.

Han menar att Kina måste förstå att det inte är möjligt att fortsätta i isolation.

– Ja, som jag ser det är den pågående rörelsen inte bara en demonstration. Det är en revolution, en fredlig revolution, säger Rigzin som tror att det här är början på en fundamental förändring.

Han önskar att de fria människorna runtom i världen kommer att höja sina röster för dem som inte är fria.

– Varje enskild röst för frihet spelar en stor roll.

Han upplever de tibetanska värderingarna som universella.

– Icke-våld och fred – det tillhör inte bara tibetanerna. Det tillhör hela världen. Varje medveten och tänkande person har ett moraliskt ansvar att beskydda detta vackra arv av medkänsla och vishet, säger han.

Drepung Loseling-templets fäste i Nordamerika, ett uråldrigt universitet som länge varit förbundet med Dalai Lama, ligger i Atlanta. En anledning till att templet valde Atlanta är dess arv av Martin Luther King som förespråkade icke-våld.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-5/68631.html