Tibet väljer ny exilledare
Den avgående tibetanske ledaren Dalai Lama som lämnar över sin post till Lobsang Sangey i nästa månad. (Foto: Sofia Partanen, Epoch Times)


Den tibetanska exilregeringen valde sin nya premiärminister, även kallat Kalon Tripa, som kommer att överta många av de funktioner som Dalai Lama hittills haft, när denne lämnar sina politiska uppdrag om en månad.

Dr. Lobsang Sangay, en 43-årig elev vid Harvard Law School fick 55 procent av rösterna, enligt de slutliga röstsiffrorna.

Kalon Tripa hade alltid blivit utsedd av Dalai Lama fram till 2001 då den första valda premiärministern tillträdde ämbetet i Dharamsala i Indien, där exilregeringen har sitt säte. Dalai Lama fortsatte att vara statsöverhuvud, men har arbetat i riktning mot att överlåta makten till det tibetanska folket medan han fortfarande lever.

– Att jag vill delegera befogenheter har ingenting att göra med att jag vill undandra mig ansvar. Det är att gynna tibetanerna i det långa loppet. Det är inte för att jag känner modlöshet, sade den vördade ledaren i ett uttalande när han tillkännagav sitt tillbakadragande.

När Sangay accepterade premiärministerposten sade han i ett uttalande:


Den tillträdande premiärministern Lobsang Sangey läser en indisk dagstidning under sin valkampanj i Dharamsala. (Foto: Raveendran/AFP/Getty Images)

Den tillträdande premiärministern Lobsang Sangey läser en indisk dagstidning under sin valkampanj i Dharamsala. (Foto: Raveendran/AFP/Getty Images)

– Det känns skönt att inse att nästan 50 000 personer i över 30 länder röstade i det senaste valet för Kalon Tripa och Chitue [parlamentet]. Ert överväldigande stöd är rörande och jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till era förväntninga.

Han sade också att det höga valdeltagandet är ett steg i rätt riktning och kommer att bidra till att stärka moralen.

– Jag uppmanar alla tibetaner och vänner till Tibet att göra gemensam sak med mig för att minska lidandet för tibetanerna i det ockuperade Tibet, sade han.

Han tillade att Dalai Lama ska kunna ”ta sin rättmätiga plats i Potalapalatset”. Potalapalatset i Tibet, byggt 1645, var den huvudsakliga hemvisten för Dalai Lama tills nuvarande Dalai Lama flydde till Indien efter den kinesiska invasionen 1959.

För närvarande utsätts tibetaner och andra grupper, som Falun Gong-utövare och uigurer, i den västra delen av Kina för dagliga hot om arresteringar, tortyr, och ibland för hot om att bli dödad av de kinesiska myndigheterna.

Sangay föddes och växte upp i den tibetanska bosättningen Lama Hatta i den indiska provinsen Darjeeling och gick i skolan där. Han fick ett Fulbright-stipendium och flyttade till USA 1996 och tog sin doktorsexamen i juridik på Harvard 2004. Hans expertis är internationell rätt, demokratisk konstitution, och ”dagens Kina”.

Majoriteten av tibetanerna som lever i exil bor i Dharmasala. Exilregeringen övervakar 21 bosättningar i Indien och 20 tibetanska bosättningar i Nepal och Bhutan. Regeringen har även tillsyn av 30 000 tibetanska buddhistiska munkar och nunnor i 223 kloster i regionen. 

Översatt från engelska