Tibet fruktar tiden efter OS
Dalai Lama var i Paris när sista OS-veckan pågick i Peking. Han uttryckte sin oro över OS efterverkningar i Tibet. (Frank Perry/AFP/Getty Images)


Tibets centraladministration fruktar för Tibets framtid, sade dess premiärminister Samdhong Rinpoche i ett uttalande. Han hävdade att perioden efter OS är ”farligare än det är i nuläget”.

När OS i Pekings sista vecka fortgick träffade Dalai Lama franska parlamentariker i Paris. Dalai Lama rapporteras ha uttryckt samma oro för Tibet efter OS.

– Han sade att det föreligger en risk för att en miljon kineser kommer att bosätta sig i Tibet för att ytterligare tunna ur den tibetanska befolkningen, sade Louis Bianco, talesperson för Dalai Lama, som närvarade vid mötet.

Bianco berättade också
att Dalai Lama har detaljerade uppgifter om arresteringar, tortyr, avrättningar och en förstärkning av de kinesiska militärstyrkorna i området.

Den tibetanska administrationen försöker enligt Bradshaw fortfarande oberoende att verifiera rapporter om döda i Kardze i Tibets östra regioner, med hopp om att rapporterna ska visa sig vara osanna.

Tibet vacklar fortfarande efter oroligheterna i mars i år. Den tibetanska administrationen har identifierat 203 döda och omkring 1000 skadade. De officiella kinesiska rapporterna hävdar fortfarande att endast en tibetansk ”upprorsman” dött.

Som ett resultat har över 5000 tibetaner arresterats och det finns fortfarande ett massivt pådrag med militär och polis i området.

Bradshaw sade att Tibets östra regioner varit särskilt aktiva under oroligheterna i mars, och att skottlossningar konfirmerats medan situationens allvarlighetsgrad fortfarande varit osäker.

– Vi har sett mycket förnyad
patriotisk utbildning i området, utrensningar i många av klostren och ett ökat polispådrag, sade han.

Nedslaget mot munkarna har varit särdeles svårt, hävdade Bradshaw. Rapporterna säger att de har förflyttats från klostren och tvingats till att muntligen förneka Dalai Lama, skriva självkritiska brev och skriva under regimens dokumenterade versioner av händelserna.

I ytterligare försök att tysta ned dissidenter under OS har dessa taktiker nu utökats och inkluderar även icke-religiösa tibetaner, bönder, nomader och regeringens anställda.

Alla tecken tyder på att
Kina vill intensifiera den politik som ledde fram till oroligheterna i mars snarare än att på ett konstruktivt sätt samarbeta med Dalai Lamas representanter mot en lösning, sade Bradshaw.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/tibetan-government-in-exile-plan-autonomy-3192.html