Tiananmen och frihetens makt
Artikelförfattaren Wei (till höger) och Wang Dan, en av ledarna för demokratirörelsen på Himmelska fridens torg. (www.weijingsheng.org)


Massakern som inträffade 1989 chockade världen och förändrade dessutom världen fullständigt. Samtliga kommunistländer i Europa kollapsade och ur detta föddes mer än ett dussin demokratiska länder. Det kalla kriget i Europa tog slut och gjorde det möjligt för människor att lägga mer tid, kraft och pengar på social trygghet. Inte bara förändrades den politiska strukturen fullständigt i Europa, hela världen ändrades som följd. Det mänskliga samhället trädde därmed i en ny utvecklingsperiod.

Denna rörelse hade sin början i Kina. Det var genom uppmuntran från det kinesiska folkets modiga handlingar som de europeiska länderna krossade sina diktatoriska regeringar. Vad var det för kraft som gav det kinesiska folket modet att riskera sina liv för att konfrontera sin diktatoriska regim som var beväpnad med stridsvagnar och maskingevär? Det var friheten. Längtan efter frihet och denna period på bara två månader med frispråkighet gav folket detta stora mod.

Under det auktoritära kommunistiska styret förlorade många människor sina liv på grund av det de sade. Folk var därför tvungna att vara mycket försiktiga i kontakten med varandra för att undvika att avslöjas med att säga något som kommunistpartiet inte tyckte om.

Många människor var försiktiga, vilket skapade ett missförstånd bland majoriteten av människorna. De trodde att alla, förutom de själva och några få vänner, stödde kommunistpartiet. Om hela samhället stödde kommunistpartiet skulle folkets beslutsamhet att göra motstånd bli mycket mindre, liksom antalet människor som vågade göra motstånd. Under dessa förhållanden var det mycket enklare för de styrande att trycka ner all form av motstånd.

Våren 1989 började människor utbyta åsikter fritt när de gjorde motstånd på gatorna. Alla upptäckte plötsligt att alla andra tänkte likadant som de själva, och på så sätt stärktes deras självförtroende mycket. Antalet människor som demonstrerade på gatorna ökade kraftigt. Slagorden mot kommunistpartiet uttrycktes mer och mer öppet. Efter att också media öppet ställt sig på folkets sida blev demokratirörelsen en folkets rörelse.

Det var för friheten som medborgarna och studenterna i Peking var villiga att offra sina liv. De ville emellertid att deras död skulle bli värt någonting. Om det bara var deras egna och ett fåtal andras tankar skulle det inte ha varit värt att offra livet. Men om det är för majoritetens bästa och majoriteten också förstår det, så mångdubblas antalet modiga. Yttrandefrihet gör det möjligt att utbyta åsikter fritt och blir således den viktigaste grunden för att stärka människors mod. 

Det är alltså frihet som ger människor personlig kraft. Från det kinesiska folkets rörelse mot tyranniet 1989 ser vi frihetens kraft.

Publicerad i Asia News 2 juni 2009. Ompubliceras efter tillstånd av Wei Jingsheng Foundation (www.weijingsheng.org).

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17914/