Tian Dan återtar nationen genom att erövra en stad
Tian Dan återupprättar nationen genom att erövra en stad. (Illustratör: Zhiching Chen, Epoch Times)


Tian Dan tillhörde en av de yngre ämbetsmännen i staten Qi under De stridande staternas period i det forntida Kina. Han återerövrade sitt land när det var på randen att falla för fienden och det gjorde honom till en legendarisk person i Kinas historia.

På den tiden ledde general Yue Yi från Yan-staten en koalitionsarmé som kom från fem stater för att angripa Qi-staten. Qi förlorade så många strider att hertigen av Qi och hans ministrar flydde till andra stater.

Tian Dan planerade också att lämna sin hemstad som var under attack, så han bad sin tjänare att förkorta vagnens axlar och belägga dem med järn. När staden föll rusade invånarna iväg för att fly, men deras vagnar kolliderade med varandra på grund av för långa vagnsaxlar, och de togs tillfånga av armén. Tian Dan och hans familj å andra sidan lyckades fly.

Medan kriget pågick fanns det till slut bara två fästen kvar i Qi som fortfarande inte hade ockuperats, men de var under belägring. Tian Dan röstades fram för att bli befälhavare över stadens armé efter att garnisonens befälhavare hade dödats. Så snart han blivit utsedd placerade Tian Dan sina stamfränder och familjemedlemmar vid arméns frontlinje. Han kroppsarbetade också tillsammans med soldaterna vilket kom att förbättra moralen mycket i armén.

Så dog hertigen av Yan och hans son efterträdde tronen. Tian Dan kände till att den nye hertigen inte litade på Yue Yi, Yan-arméns general, så han skickade spioner för att sprida rykten om Yue Yis ambition att bli hertig. Den nya hertigen av Yan trodde på ryktena och ersatte Yue Yi med en annan general som var mindre kompetent.

Efter att ha skapat interna konflikter hos fienden antog Tian Dan en rad strategier innan den sista attacken. Han gömde sina elitsoldater och skickade kvinnor och äldre att vakta stadsportarna. Han skickade sedan budbärare för att förhandla med Yan om kapitulationsvillkoren. I hemlighet lät han de rika i staden muta Yan-armén för att folket i staden skulle ha rätten att förbli säkra där, när den erövrades. Yan-armén föll för dessa trick och trodde att triumfen var inom räckhåll.

Under tiden plockade
Tian Dan ut mer än tusen tjurar, som alla täcktes med färgglada filtar. Dessutom hade varje tjur två vassa dolkar fastbundna på hornen, och en bunt oljeindränkt vass fastknuten vid svansen.

En midnatt medan fienden sov gott, ledde Tian Dan Qi-armén och de vallade tjurarna ut ur staden och satte eld på boskapens svansar. Tjurarna rusar mot Yans baracker, åtföljda av Yans femtusen beväpnade elitsoldater. Qis civilbefolkning stod på stadsmuren och förde högt oväsen med hjälp av husgeråden. Yans soldater som vaknade av oväsendet såg tusentals monster med knivar rusa mot dem, de blev rädda och försökte fly. De flesta av dem inklusive deras general dödades i den här striden.

Efter striden blev människorna i Qi uppmuntrade av den här avgörande segern, och de som bodde i de ockuperade städerna trädde fram och motsatte sig Yan-staten. Över sjuttio ockuperade städer återerövrades inom några månader. Detta är Tian Dans legendariska historia om att återerövra nationen genom att erövra en stad.