Ti Ying – dotter med stort mod
Ti Ying, den modiga dottern som räddade sin far. (Illustratör: Blue Hsiao/Epoch Times)


I början av Kinas Handynasti dömdes ”stränga kroppsstraff” ut. De hade införts av den tidigare Qindynastin och upprätthölls fortfarande av den nya dynastins domstolar och rättssystem.

Det var allmänt accepterat av statliga ämbetsmän att brottslingar skulle bestraffas fysiskt, såsom med amputationer av näsa, öron eller ben och armar. Även tatuering av ansiktet förekom för att visa att personen var kriminell. Det var dock på grund av en modig ung flicka som sådana brutala och omänskliga metoder avskaffades under regeringstiden av kejsar Wen av Han. Den här unga flickans namn var Ti Ying Chunyu.

Ti Ying var den yngsta av faderns fem döttrar. Hennes far arbetade till att börja med som ämbetsman med låg rang, men senare blev han läkare efter att ha studerat för en berömd läkare. Han hade uppnått ett visst rykte för sin medicinska kompetens på sin hemort och patienter brukade köa för att få medicinsk behandling av honom.

En gång misslyckades
han med att rädda livet på en mycket inflytelserik mans hustru  Den förkrossade mannen började anklaga honom inför den lokala domstolen och hävdade att hans recept orsakat hustruns död. Ti Yings far åtalades straxt därefter utan en fullständig utredning och skickades till huvudstaden för att straffas med det ”stränga kroppsstraffet”.

När Ti Yings far såg alla sina fem gråtande döttrar genom gallret i det lokala fängelset, när de besökte honom, kunde han inte hjälpa att suckande säga:
– Jag kommer att skickas till huvudstaden för att straffas, och dit kan ingen kvinna följa med. Om jag bara hade en son!

Ti Ying hörde detta och bestämde sig för att rädda fadern. Hon följde med sin far hela vägen till huvudstaden och tog hand om kostnaderna för hela gruppen. Hon lät också någon göra ett utkast till en petition ställd till kejsar Wen, som hon själv  överlämnade till slottets vakter.

I brevet stod det skrivet:
– Som ämbetsman var min far lojal mot sin plikt, och som läkare har han räddat många liv. Nu ska han drabbas av en svår kroppslig bestraffning på grund av falska anklagelser. När en människa blir lemlästad, även om det senare visar sig att han var oskyldig, skulle han bli handikappad för livet och det finns inget sätt att upphäva det lidande som han har fått utstå. Jag har hört historier om att en son kan lösa in sin fars skuld. Som dotter är jag villig att lösa in min fars synd genom att bli slav åt dig under resten av mitt liv. Jag ber dig bara att skona honom från det stränga kroppsstraffet så att han därmed får en möjlighet att börja om på nytt.

Kejsar Wen blev djupt rörd av Ti Yings vädjan och även förvånad över den unga flickans mod. Kejsaren benådade inte bara fadern och dottern utan avskaffade också det grymma straffet ”sträng kroppslig bestraffning.”

Berättelsen om hur Ti Ying räddade sin far, blev en välkänd historia i Kina. En historiker sade en gång:
– Många söner är bra att ha men om jag ändå hade en dotter som Ti Ying!