Tester av underjordisk lagring av koldioxid i Nederländerna
Utsikt över kol- och oljekraftverket Kingsnorth, som ägs av energiföretaget E.ON, i Kent, England. Holländska och brittiska företag har fått tillstånd att pumpa koldioxidutsläpp ner i underjorden. (Oli Scarff/Getty Images)


En liten stad i södra Holland, kommer att bli testplats för ett nytt experiment där koldioxid pumpas ner för lagring i förbrukade gasfält mer än en kilometer under marken.

Målet med testerna är att reducera utsläppen av koldioxid, som anses bidra till den globala uppvärmningen. Men både lokalbefolkningen och miljöorganisationer har uttryckt oro over testerna.

Den holländske handelsministern, Van der Hoeven, bostads- och miljöministern Jacqueline Cramer godkände planerna den 18 november vilket tillåter Royal Dutch Shell pumpa ner koldioxid i marken.

Koldioxiden produceras i en av Shells vätgasfabriker i Pernis, varefter koldioxiden komprimeras och skickas genom en 17 km lång underjordisk rörledning till staden Barendrecht där den komprimerade koldioxiden sprutas ner i marken.

Royal Dutch Shell kallar i ett pressmeddelande projektet ”litet projekt för lagring av koldioxid”, men de boende i Barendrecht har motsatt sig planerna de senaste månaderna. De boende är oroliga för hälsorisker och att egendomar ska falla i värde.

Miljöorganisationer har också uttryckt oro.

– Greenpeace ser sorgset på när statsråden håller den klimatskadande olje- och kolindustrin om ryggen genom att förse den med enorma subventioner, sägs det i ett pressmeddelande från Greenpeace.

Om testerna med lagring av koldioxid lyckas är det troligt att mer tomma gasfält kommer att användas för lagring. Enligt pressmeddelandet från Shell pumpas redan koldioxid ner och lagras under Nordsjön.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25435/