Terapi framför tabletter


Terapi framför tabletter, så kan man sammanfatta Socialstyrelsens Nationella nya riktlinjer för behandling av depressionssjukdom och ångestsyndrom. Hälso- och sjukvården bör kunna erbjuda psykologisk behandling och framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger lika bra resultat som läkemedel både när det gäller individens symtom och möjligheterna att fungera på samma sätt som innan personen blev sjuk, hävdar man i pressmeddelandet från Socialstyrelsen. KBT-behandling ger inte heller några biverkningar.

I korta drag kan man beskriva KBT som en terapiform, som går ut på att man lär sig förändra sin uppfattning av sig själv och omgivningen och släpper negativa tankemönster.

I dagsläget kan inte alla regioner och landsting erbjuda patienterna terapibehandling och det krävs långsiktiga satsningar för att kunna uppfylla Socialstyrelsens rekommendationer.

Situationen ser lite olika ut runt i landet, men generellt finns det inte tillräckligt med KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin.

– Nu måste varje landsting och region analysera nuläget för att ta ställning till i vilken takt det är möjligt att genomföra det vi rekommenderar om KBT-behandling, säger Lena Weilandt, enhetschef för Enheten för Nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

För att förbättra vården vill Socialstyrelsen att den som söker vård får ett effektivt omhändertagande hos dem som har den direkta patientkontakten.

Det är viktigt att hälso- och sjukvården snabbt gör en första bedömning och aktivt följer upp aktuella symtom hos barn och ungdomar. Det behövs också god kontinuitet vad gäller patientens vårdkontakter under hela vårdtiden.

– En primärvård med god tillgänglighet är grunden för att både den första bedömningen och behandlingen av en person med misstänkt depression eller ångest ska bli effektiv, säger Gunilla Nyrén vid Socialstyrelsen, som har lett projektet.

Nu gäller det för de sex sjukvårdregionerna att se över vad Socialstyrelsen riktlinjer innebär ekonomiskt och organisatoriskt. Eftersom Socialstyrelsen riktlinjer är preliminära så återstår det att se vad som blir genomförbart och den slutliga versionen planeras bli färdig i oktober i år.