Tepco måste kompensera för strålningsrädslan
Jordbrukare håller upp kålhuvuden under en protestaktion utanför TEPCO:s huvudkontor i Tokyo den 26 april. Uppemot 350 demonstranter samlades för att hålla tal och kräva kompensation för sina ekonomiska förluster orsakade av kärnkraftsolyckan. (Foto: Yoshikazu Tsuno/Getty Images )


Den japanska premiärministern Naoto Kan meddelade i söndags att kompensationen från ägaren till det förstörda kärnkraftverket Fukushima Daiichi borde täcka alla skador, även skador som orsakats av grundlösa rädslor för strålning.

Enligt Japan Times är en rådgivingspanel under Japans ministerium för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi ansvarig för att utforma riktlinjer för hur man ska ersätta denna typ av skador, vilka förväntas innefatta förluster inom jordbruk och fiske, som har samband med rädsla för strålning.

Samtidigt har Kans kabinett under helgen beslutat att skjuta på beslutet om att forma en ny enhet för att hjälpa Tepco att kompensera offren för kärnkraftsolyckan.

De inblandade kabinettministrarna har kommit överens om att Tepco behöver genomföra ytterligare omstruktureringar – såsom att minska kompensationen till chefer samt sälja av tillgångar – för att säkerställa att man har tillräckliga resurser att kompensera offren med.

Förutsatt att inga fler förändringar sker kommer bör Tepco ensamt ta hand om all kompensation.

Översatt från engelska