Temperaturen sjunker - elpriset höjs
(Foto: Lee Celano/ljc / AFP)


Så var vi där igen med kyla utomhus och den får våra element inomhus att spendera kronor i rast takt. Återigen har elpriset gått upp, inte sedan april har det varit så här högt.

Det höga elpriset beror på flera faktorer, inte bara kallt väder. Det beror även på nivån i de nordiska vattenmagasinen. Den låg i november på omkring 17 procent under den normala nivån.

Priset på kol och olja har också blivit högre. Till skillnad från november 2009, bidrog kärnkraftverken med 68 procent el i år jämfört med 51 procent förra året, det skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.

– Om kylan håller i sig riskerar vi nu att gå in i en period med något högre elpriser, säger avdelningschef Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen.

Johansson menar att tillgängligheten i kärnkraften dämpar de värsta pristopparna, men lämnar ändå rådet att se över ens elavtal.

Byte av elleverantör genomförde 101 600 hushåll under tredje kvartalet, vilket var färre än samma kvartal 2009, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Alla kärnkraftreaktorer är emellertid inte i arbete. Den tredje reaktorn i Oskarshamn liksom en reaktor i Ringhals fick problem när de skulle startas upp. Kanske är felen avhjälpa innan kvällen men det tar flera dagar innan en reaktor kommer upp i full kapacitet, uppger Gösta Larsen informationschef på Ringhals till SVT.