TeliaSonera sparkar fyra personer i ledningen
TeliaSoneras logo i odaterad bild från 2002 då svenska Telia och finska Sonera bildade fusion.


Efter granskningen om misstänkt korruption avskedar TeliaSonera fyra höga befattningshavare, däribland företagets vice vd och finansdirektör Per-Arne Blomquist.

Granskningen, som fortfarande pågår, visar att det förekommit oegentligheter med en del transaktioner, meddelar TeliaSonera i ett pressmeddelande.

Styrelsen kommer nu att överlämna utredningen, som utförs av advokatbyrån Norton Rose Fullbright LLP, till åklagarmyndigheten.

Per-Arne Blomquist lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Christian Luiga utsågs på fredagen till tillförordnad finansdirektör. Han har närmast verkat som chef för CEO Office.