Teknologi och handel i kampen för frihet i Kina
Unga män vid datorer på ett internetcafé i Peking. USA kunde få inflytande över handel och teknologi för att motverka censur och övervakning i Kina, som möjliggjorts med samma handel och teknologi, sade en panel som inbjudits av Congressional-Executive Commission on China. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Alex Lis far arresterades efter att polisen spårat hans internetadress med hjälp av Kinas Stora brandvägg, den Gyllene skölden, ett sofistikerat system för övervakning av internet som skapats med hjälp av amerikanska högteknologiföretag och nu används av det Kinesiska kommunistpartiet för att stoppa oliktänkande.

Det här fallet är ett slående exempel på kopplingen mellan mänskliga rättigheter, teknologi och internationell handel – omöjliga att separera när det gäller relationen mellan USA och Kina, enligt en panel som nyligen var inbjuden av Congressional-Executive Commission on China (CECC).

Kommissionen hörde vittnen som har blivit utsatta för Kinas säkerhetstjänst samt experter på teknologi och internationell handel som vill få slut på censuren i Kina.

Alex Lis fall hamnar i det mörka gränsområdet mellan mänskliga rättigheter och internationell handel. Hans far, Li Yuanlong, var medlem i Guizhous demokratiska parti och av den anledningen utsatt för politiska repressalier. Li tror att Cisco, ett amerikanskt internetföretag, hjälpte till med att utveckla det system som spårade upp hans far.

Teknologin var en faktor i förtrycket av hans far och familjen, men den kan också inge hopp om att övervakningen och censuren ska kunna övervinnas.

Xiao Qiang, grundare av webbsidan China Digital Times, sammanställer de kinesiska direktiven för censur, och arbetar också tillsammans med dataingenjörer från Berkeley för att ”testa, utvärdera och utveckla” anti-censurteknologi.

Han påpekade att bevakningen av innehållet på internet är till besvär för kinesiska internetföretag: de tvingas anlita hundratals personer och ständigt vara uppdaterade när det gäller de senaste riktlinjerna för censuren (det kommer uppdateringar varje timme), och tvingas följa statens order om att stoppa personer från att använda deras tjänster.

Ett färskt exempel på direktiv om censur som Xiao Qiang nämnde gällde att avlägsna alla nyheter om gräsrotskampanjen för att skänka pengar till Ai Weiwei, efter att han drabbats av politiskt grundade skattekrav.

Men den väldiga uppsjön av verktyg för censur och bestraffning har inte avskräckt vågen av oliktänkande i Kina. Xiao Qiang har tidigare skrivit ett bokkapitel om kinesiska internetanvändares uppfinningsrikedom när det gäller att avslöja och förlöjliga Kommunistpartiet. Det här kallas ”kodat motstånd” eftersom det ofta fyndigt använder sig av ord som låter likadant (vanligt i kinesiska ideogram).

– Det är det kinesiska Internets hopp att underlätta för sådana röster för Kinas framtid, sade Xiao Qiang om den här generationen internetanvändare. Han tycker att de utgör den dominerande rösten på nätet.

– USA:s regering borde helt och hållet stå bakom värdena yttrandefrihet och informationsfrihet.

Mötesordföranden, kongressledamoten Chris Smith, sade att han skulle göra vad han kunde för att USA skulle ta ställning och se till att medel gavs till Global Internet Freedom Consortium, en grupp företag som bildats av Falun Gong-utövare, och som omfattar mjukvaran Freegate som används i vida kretsar för att kringgå internetblockader.

Advokaten Gilbert B. Kaplan, som representerar en frivilligorganisation som kämpar för yttrandefrihet, the First Amendment Coalition, slog in på ett ekonomiskt och juridiskt spår. Koalitionen lyckades nyligen få United States Trade Representative (USTR) att ta den kinesiska regimen i upptuktelse via Världshandelsorganisationen. USTR krävde svar på en rad specifika frågor om hur censur bedrivs i Kina: Vem är ansvarig? Vilka är kriterierna för att blockera webbsidor? Var finns riktlinjerna publicerade? och så vidare.

Det kom också förslag om att CECC skulle beställa en utredning om amerikanska företags potentiella ekonomiska förluster orsakade av Kommunistpartiets aggressiva censur. Ordförande Smith verkade gilla idén.

Ed Black, styrelseordförande och vd för Computer & Communications Industry Association, föreslog vid mötet att informationsfrihet kan tolkas i ekonomiska termer likaväl som i termer av yttrandefrihet.

Han vill se problemet behandlat ur handelns synvinkel: kinesiska företag har fri tillgång till den amerikanska marknaden, men amerikanska internetföretag blockeras nyckfullt i Kina; det måste bli en ändring.

USTR:s krav på Kina med hjälp av WTO-mekanismer är till hjälp, säger Black. ”Att tvinga Kina till att förklara varje blockering kan dämpa entusiasmen för att ta till sådana åtgärder.” Eller åtminstone se till att det finns en tydligare karta över censuren.

– Det är lite som att jaga Al Capone för skattesmitning, men kanske är det vad vi måste göra, sade han.

Idén om att läxa upp det Kinesiska kommunistpartiet för dess censur av information med argumentet handelsfrihet är förnuftigt, sade vice ordföranden för CECC, senator Sherrod Brown.

Ordförande Brown är en före detta gymnasielärare så han känner till människors motivation och Maslows behovstrappa.

– Om man talar om självförverkligande och mänskliga rättigheter kommer man att förlora dem. Om man talar om pengar som slutmål så är det vad som påverkar dem personligen, sade han.

Översatt från engelska.