Taxistrejk i Kina
Sedan en tid tillbaka strejkar taxichaufförerna i flera städer runt om i Kina. (Getty Images)


Massiva protester bland taxichaufförer i flera städer i Sichuan, Hainan, Gansu och Guangdong har nu växt till en landsomfattande strejk efter det att 10 000 taxiförare strejkat i staden Guangzhou den 1 december.

Myndigheterna har vidtagit en del åtgärder för att höja taxiförarnas löner. Det har dock ansetts vara en droppe i havet och protesterna har bara växt.

Enligt flera som är insatta i branschen framstår det på ytan som om förarna strejkar på grund av sin svåra ekonomiska situation, men bakgrunden är i själva verket flertalet konflikter som härrör från korruption inom bilutyrningsindustrin.

De massiva protesterna som nu innefattar över två miljoner förare väcker frågor bland kinesiska medborgare om huruvida frågan kan hanteras på ett bra sätt och hur förarna ska kunna försörja sig i framtiden.

Det tidiga 90-talet var en guldålder för kinesiska taxiförare. Under den perioden var taxichaufför tillsammans med läkare, affärsman och fabrikschef en av de mest framstående karriärer man kunde tänka sig och taxiförare var eftertraktade bland kinesiska kvinnor.

De upprepade protesterna avslöjar det kritiska problemet med det monopoliserade taxisystemet i Kina. För närvarande är det de regionala myndigheterna som delar ut taxilicenser till företag. Till att börja med var taxilicensen gratis eller billig, men de har nu blivit närmast monopoliserade av vissa företag för att driva upp priserna på att ha en franchise. I vissa städer har priset gått upp förbi smått osannolika en miljon yuan (motsvarande ungefär en miljon svenska kronor).

Den 12 november skrevs det på hemsidan eastday.net: ”Med genomförandet av det administrativa licensieringssystemet har taxitjänster, som skulle vara en del av de offentliga resurserna, i stället blivit ett privilegium för ett litet antal företag.”

För närvarande utnyttjas systemet på så sätt att företag skaffar sig licenserna från regeringen genom budgivning och hyr sedan ut dem till små företag som i sin tur hyr ut dem till de enskilda förarna. Förarna själva kan i vissa fall också hyra ut licensen till andra förare. På det här viset gör man vinst på förarnas inkomster i flera steg.

Chongqings biträdande borgmästare Huang Qifan sade efter ett möte med taxiförarna att taxiföretagen tar hand om ungefär 70% av en förares inkomster. Efter att ha dragit av för fordon, skatter och overheadkostnader är den årliga nettovinsten per bil för de flesta taxiföretag omkring 40 000 yuan.

– Det kan mycket väl vara den lönsammaste verksamheten i världen, sade Huang.

Men taxiförarna själva tjänar bara runt 2000 yuan i månaden.

Många förare ser inte strejkerna i Chongqing som någon tillfällighet. De har sedan länge försökt få regeringen att se över frågan, men den har hanterat illa. Flera förare uttryckte också att kommunistpartiet inte tar hänsyn till allmänhetens bästa.


Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/china-taxi-strikes-8242.html