Tankar kring kläder och kultur i det gamla Kina
I ett försök att återuppliva det vackra i den gamla traditionella Han klädstilen, anordnar tvbolaget tävlingar i Han Couture. Elsie He vann guldmedaljen 2008. (Foto: Edward Dai / The Epoch Times)


Den forna kinesiska klädseln var ett uttryck inte bara för en specifik dynasti utan speglade även dynastiernas tro på himlens överhöghet. Kläderna var avsedda att ”ge näring åt de levande, ta farväl av de döda och visa respekt för himlen”.

Amy Lee förklarar den tidens tankegångar:

I den mänskliga civilisationens historia framstår den gamla kinesiska kulturen med dess bredd och djup som ett lysande exempel. En aspekt av den kulturen är den mångfald av klädstilar som har blivit till ett outtömligt forskningsobjekt för historiker och konstnärer.

Från barndomen, när jag kopierade älvor i kinesisk målningsstil, och som vuxen när jag studerade modedesign och senare när jag gjorde karriär som lärare i klädhistoria, kunde min forskning av den forntida klädseln bara fokusera på historiskt designade mönster, textilier och deras estetiska värden.

På det sättet spårade jag upp klädsystemens ursprung, mycket generellt och bara ur ett estetiskt perspektiv. Jag namngav en forntida klädstil som ”Himmel och jord sammansmälter till ett”.  Men min kunskap överensstämde perfekt med ett gammalt kinesiskt ordspråk: ”vet att något är så, men inte varför något är så”.

I det som kan observeras från de gamla kinesiska dräkterna och i vilka kan uppfattas stolthet, är den tjusiga effekten av ”att göra utseendet vackert och låta de inre kvalitéerna praktfullt lysa igenom”? Skälet bakom klädselns kvalité av ”respektfullhet till himlen och offrande till jorden” har en innebörd utöver det världsliga som förblivit en gåta, både i det förflutna och i det nuvarande.

Mänskligt liv och kultur
uppstår och dör inte av sig självt. Förändringar av förhållanden, som sker i den mänskliga världen, begränsas av andra dimensioners ändrade förhållanden. Förändringar och utvecklingen i mänsklighetens historia har följt förändringarna hos de himmelska kropparna. Gudar fastställer uppförandekoder för det mänskliga livet, som när de sände ner en gud till varje dynasti för att utveckla klädsystem.

Olika kejsare, tjänstemän och civila från olika himlakroppar behöll sin egen kultur och klädsel för att spegla den form som deras himmelska paradis hade, när de inkarnerade till jorden. Från forna tiders strikta klädkod kan man se att forntidens människor levde efter sitt eget systems lagar och moralstandard. Kejsarna, tjänstemännen och de civila följde reglerna.

Så tidigt som under Zhou, den första dynastins kejsare i Kina, blev en person utsedd som ansvarig för ”kläder” och för att ta fram ett system med kläder. I gamla protokoll finns det nedtecknat att kläderna var avsedda att ”ge näring åt de levande, ta farväl av de döda och visa respekt för himlen”. Det står i ett Zhou-protokoll att ”klädtjänstemannen är ansvarig att besluta vad kejsaren ska bära vid lyckliga tillfällen, liksom vid sorgliga tillfällen. Baserat på olika tillfällen ska klädansvarig välja ut lämpliga kläder och accessoarer till kejsaren”.

I Lu-boken fastställs: ”Vi iakttar noga de kosmiska förändringarna i det förgångna och händelser i dagens samhälle. Vi målar sol, måne, stjärnor, berg, drakar och olika djur. De tiotusentals saker omkring oss, till exempel fartyg för dyrkan, vattenväxter, eld ris, siden och metall, är så färgstarka. Vi visar dem i fem olika färger, målar dem på kläder och får kläderna att verka ljusa och levande”.

Här anges de gamla människornas kosmiska strategi klart. De trodde inte bara på att gudar försåg världen med allt material utan tillämpade sin tro på kejsarens dräkter för att visa sin respekt inför himlens överhöghet och undfallenhet mot himlen, medan de offrade till jorden.

Hur kom det sig att det gamla klädsystemet från västra Zhou ärvdes av dynastiernas generationer för att utvecklas, leva och dö med dynastin när den drog sig tillbaka från historiens scen?

Länder utanför Kina hade begreppet land men i Kinas gamla historia fanns inte det begreppet utan istället tog det sig formen av dynasti. En dynastis kejsare hade sin dynastis stil, sin dynastis människor, kultur och kläder. När dynastiskiftet kom, förändrades kulturen omedelbart och det medförde stora förändringar. När det gäller kläderna var skillnaderna i klädseln betydande. Varje aspekt hos kulturen har alltid varit annorlunda i Kina än i andra regioner.

Varför är mänsklighetens
vetenskap och kultur, inklusive klädstilar, efter den industriella revolutionen så annorlunda mot forna tiders? I dagens moderna samhälle tycker jag att människor kan avslöjas av deras klädsel, vilken visar deras inneboende natur. Dagens röriga hårmode och dystra make-up är en effekt av att dagens människor har avvikit från tron på Gudar, Daos och Buddhor. Dagens vetenskap, kultur, mat, boende, kläder och transporter gör människan mer och mer beroende av materiella ting varför  de gamla värderingarna har försvunnit.

Bearbetat från: http://pureinsight.org/node/982