Tandvårdspersonal saknar utbildning i cancervård


Omkring sju hundra personer drabbas av oral cancer årligen i Sverige. I behandlingen av patienter med muncancer kan tandvårdspersonalens roll bli både långvarig och intensiv. Trots det har de ringa utbildning i hanteringen av svåra känslomässiga situationer. Det visar en ny avhandling av Marta Röing från Uppsala Universitet.

Marta Röing har undersökt sjukhustandvårdspersonalens, patienternas och deras anhörigas upplevelser av sjukdom och behandling i samband med muncancer. En av frågeställningarna i avhandlingen är hur medarbetarna i tandvårdsteamen kan få en bättre förståelse för patienterna och för sin egen roll i behandlingen. Som det ser ut idag får tandvårdspersonalen ingen specialutbildning i cancervård.

– Studien visar att de kan uppfatta mötet med patienterna på tre olika sätt; som ett starkt omvårdnadsengagemang, en allvarlig och ansvarsfull uppgift och en känslomässigt överväldigande situation. När det gäller att hantera svåra känslomässiga situationer upplever de inte att de kan förlita sig på sin yrkesutbildning, berättar Marta Röing i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet.

Patienterna och de anhöriga är oftast i störst behov av stöd när patienterna återvänder hem efter sjukhusvistelsen. Då blir man tvungen att konfronteras med den ackumulerade och uppdämda reaktionen på alla sina upplevelser kring sjukdomen och behandlingen. En person som drabbats av muncancer behöver anpassa sig till ett nytt liv på ett fysiskt, känslomässigt och existentiellt plan.

– Avhandlingen visar hur viktig munnen är för vår existens och identitet. Man kan ifrågasätta om dagens organisation av cancervården klarar av att hantera människors emotionella och existentiella svårigheter och behov, säger Marta Röing.

Marta Röings avhandling, Understanding Oral Cancer – A Lifeworld Approach, kommer att granskas vid Uppsala universitet den 29 november.

Fakta om cancer i munnen

I Sverige insjuknar cirka sju hundra personer per år i muncancer, bland annat till följd av rökning och alkoholvanor. Trots detta är sjukdomen och riskfaktorerna relativt okända för allmänheten. Cancer i munnen kan påverka smak, tal samt tugg- och sväljförmågan och även ge svåra defekter i munnen och ansiktet.

Muncancer kan yttra sig på många olika sätt och sitta på olika ställen i munnen. Sår i munnen som inte läker spontant inom ett par veckor bör kontrolleras av tandläkare. Cancer i munnen ser ofta ut som öppna sår, ofta med hårda områden i kanterna. Röda fläckar eller röda fläckar med vita inslag är också ett vanligt utseende. Läpparna är en vanlig plats, framförallt underläppen, men även tungranden och tungans undersida. Muncancer utgör knappt två procent av cancerfallen i Sverige.

Källa: Uppsala Universitet, Privattandläkarna