Tänd lampa på natten kan ge viktökning
Att utsättas för svagt ljus på natten kan leda till fetma, enligt en ny studie. (Foto: AFP/ Rajesh Jantilal)


Kan oförklarlig viktuppgång bero på att du har lampan på när du sover på natten? Exponering för ljus på natten kan leda till viktökning, enligt ny forskning.

Tidigare har forskare betraktat långvarigt tv-tittande och surfande på Internet som riskfaktorer för fetma. Nu tror man att det också kan ha betydelset att närmare studera sambandet mellan övervikt och för mycket ljus på natten och felaktiga mattider.

En forskargrupp vid Ohio State University har funnit att möss som under två månader utsätts för dämpat ljus på natten, ökade sin kroppsmassa med ungefär 50 procent mer än möss som sov i mörker. Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences.

Trots att studien har gjorts på möss så väcker resultatet viktiga frågor kring hur människans ämnesomsättning påverkas av att utsättas för mycket ljus på natten.

– Trots att det inte fanns några skillnader i aktivitet eller mängden mat, blev mössen som levde med ljus på natten fetare än de andra, säger Laura Fonken, doktorand i neurovetenskap vid Ohio State University och ansvarig för studien, rapporterar Natural News

Även om mössen som exponerades för nattljus inte var mindre aktiva och inte åt mer, upptäckte man att de åt på tider då de normalt inte skulle ha ätit. I själva verket såg man i en studie att när möss som exponerats för ljus på natten begränsas från att äta, förutom på normala utfodringstider, ledde det inte heller till extra viktökning.

Forskarna fann att nivåerna av stresshormonet kortikosteron inte var signifikant annorlunda hos mössen som exponerats för svagt ljus jämfört med mössen som vistades i en normal ljus/mörker cykel. Det var förvånande eftersom kortikosteron har kopplats till förändringar i ämnesomsättningen. En slutsats som studien på möss visade är att förändringar i ämnesomsättningen, som orsakar viktökning, kan ske utan förändringar i kortikosteron nivåer.

Forskarna tror att när man utsätts för svagt ljus på natten kan det störa nivån av hormonet melatonin. Melatonin spelar en viktig roll i ämnesomsättningen. En annan orsak till viktuppgången är att ljusexponering på natten stör djurens inre klocka, som kontrollerar djurens mat- och aktivitetstider.

Resultatet av studien kan förklara varför vissa människor går upp i vikt trots lågt kaloriintag och hög fysisk aktivitet. Sena måltider är en allvarlig riskfaktor för fetma, fastslår forskarna.

Fakta om melatonin

Melatonin är ett hormon som bildas från serotonin och insöndras till blodet från tallkottkörteln. Melatoninhalten i blodet är hög under natten och minskar momentant vid exponering för ljus på grund av nervimpulser från näthinnan via hypotalamus till tallkottkörteln. Melatonin hämmar insöndringen av gonadotropiner och ACTH från hypofysen. Det kan tillföras som läkemedel och har sömngivande verkan samt kan dämpa symtomen vid tidsomställningen efter långa flygresor. Melatonin är hos djur en basal faktor i ljusberoende årstidsrytmer, t.ex. vintersömn, parningsbeteende och flyttningsbeteende.

Källa: Nationalencyclopedin