Tamiflu alltmer verkningslöst
Tamiflu har utvecklats för att bekämpa infuensapandemi. I tillverkningen används en syra som produceras genom flera steg från stjärnanisfrukten. (Foto: Adek Berry/AFP)


Forskare har funnit att vårt vapen mot en influensaepidemi har visat sig bli alltmer verkningslöst. Viruset har utvecklat en resistens mot det antivirala läkemedlet Tamiflu, visar en amerikansk studie.

Dagens Medicin rapporterar att ett forskningslag vid Center for Disease Control and Prevention i Atlanta, USA, har kartlagt utbredningen av viruset H1N1. Det var denna typ av virus som stod för 19 procent av de influensavirus som cirkulerade under förra årets influensasäsong i USA

I studien som publiceras som online i tidskriften Jama, konstaterar forskarna att 12 procent av dem som smittats med H1N1-viruset i USA hade smittats av en virusform som visade sig vara resistent mot Tamiflu (oseltamivir).

Preliminära data från årets influensasäsong visade också oroande resultat, H1N1-viruset har blivit allt mer resistent mot oseltamivir. Av de 268 fall som testats fram till den 19 februari, uppvisade 264 resistens mot oseltamivir.

Enligt forskarna behövs det nya typer av läkemedel för att bekämpa virus. Man efterlyser också snabba diagnosmetoder som kan påvisa vilket sorts virus det rör sig om vid sjukdomsfall.

Tamiflu har en betydelsefull roll i det världsomfattande arbetet med att bygga upp ett skydd för en eventuell pandemi av fågelinfluensa och i Sverige har man handlat in stora lager av läkemedlet.