Taiwans vicepresident fördömer organstölderna i Kina
Taiwans vicepresident Annette Lu på forumet "Agera för mänskliga rättigheter". (Sun Guoying/The Epoch Times)


På den internationella dagen för mänskliga rättigheter organiserade Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China’s (CIPFG) asienavdelning en sammankomst i Tainan i Taiwan, för att uppmärksamma dess första årsdag.

På plats fanns den taiwanesiska vicepresidenten Annette Lu, som höll ett tal. Hon fördömde organstölderna från levande Falun Gong-utövare och andra förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna i Kina.

Tilldragelsen som kallades ”Agera för mänskliga rättigheter” syftade till att höja medvetenheten om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina och dra uppmärksamhet till att främja fred, frihet och rättvisa. Många kända politiker talade, däribland Tainans borgmästare och tre av stadens fullmäktigeledamöter.

Lu menade att människorättssituationen i Kina är hemskare än någonsin. Hon uppmanade världen att stå upp emot organstölder och brutala förföljelser i Kina och att aktivt försöka hindra KKP från att begå fler brott. Att misslyckas med att göra detta kommer att bli mänsklighetens värsta förödmjukelse.

Vi kan inte bara sitta och titta på när KKP stjäl Falun Gong-utövares organ och kränker mänskliga rättigheter, markerade Lu. Vi måste försäkra oss om att KKP ser och hör omvärldens protester.

CIPFG:s asienavdelnings ordförande, Lai Qingde, påminde i sitt tal åhörarna om det löfte som KKP gav inför den olympiska kommittén, om att förbättra situationen med de mänskliga rättigheterna före 2008. Nu när OS närmar sig, sade han, förvärras emellertid människorättssituationen i Kina.

– Falun Gong-utövare, kristna, tibetanska munkar och personer från Xinjiang, fängslas fortfarande i det fördolda av KKP i Kina idag, utan några rättsprocesser. Varje dag dör många av dem under förföljelsen. KKP demolerar och beslagtar med våld människors hem och landområden under premissen att de ska vara värd för OS, och detta skapar allt fler konflikter. Den kinesiska kommunistregimen använder OS som ett redskap för att förtrycka folket.

Vice ordföranden för CIPFG i Korea, Zheng Quichen, berättade att fler än 60 000 personer stödde ”Den globala fackelstafetten” i Korea med sin namnunderskrift.

Han meddelade att CIPFG i Korea kommer att skicka namnlistorna till den internationella olympiska kommittén och människorättsorganisationer runtom i världen när man samlat in 100 000 underskrifter, för att mana till en bojkott av OS i Peking.


En dramatisk demonstration av organstölder från levande Falun Gong-utövare. (Sun Guoying/The Epoch Times)

En dramatisk demonstration av organstölder från levande Falun Gong-utövare. (Sun Guoying/The Epoch Times)

Wang Fenglan som är chef för CIPFG sade att de omtalade restriktionerna av 43 kategorier med ”icke önskvärda” personer som KKP inte tillåter deltaga i OS, definitivt finns på riktigt. Hon citerade en av KKP:s ordförande för OS, som hävdade att Kina tillåter alla religiösa personer att medverka i de olympiska spelen, men inte Falun Gong-utövare.

Wang Fenglan uttryckte CIPFG:s starka fördömande av restriktionerna och hoppas att den internationella olympiska kommittén kan medge att det finns ett problem. Hon pekade också på att många av Kinas medier är nogrannt övervakade, vilket är en uppenbar kränkning av den olympiska andan.

Översatt från version