Taiwans president besöker Ai Weiweis konstutställning och sänder signaler till Kina
Taiwans president Ma Ying-jeou talar efter sitt besök på konstutställningen ”Ai Weiwei – Absence (Frånvaro)” i Taipei den 25 november 2011. ”Avståndet mellan Taiwan och Kina är tätt knutet till vart och ett av våra perspektiv på mänskliga rättigheter”, sade Ma. (Foto: Lin Bodong/The Epoch Times)


Konstnären Ai Weiweis verk finns nu att beskåda på en utställning i Taipei. Taiwans president Ma Ying-jeou besökte utställningen och gav därefter sitt stöd för Ais rätt som konstnär att uttrycka sina konstnärliga synpunkter. Ma tog också tillfället i akt att sända ett budskap om mänskliga rättigheter över sundet.

Utställningen på Taipeis Fine Arts Museum som fått namnet ” Ai Weiwei – Absence (Frånvaro)” är den största samlingen med Ais verk i den kinesiskspråkiga världen.

Ai placerades av den brittiska tidskriften Art Review på listan över de 100 mest inflytelserika konstnärerna. Hans provokativa politiska konst och kritik av den kinesiska kommunistregimen har gett honom trassel med de kinesiska myndigheterna. Han fördes bort av polis i april och hölls fången på okänd ort i över 80 dagar, precis innan hans inplanerade besök i Taiwan där han skulle diskutera detaljer inför utställningen.

Muséet öppnade utställningen som planerat den 29 oktober, trots Ais frånvaro. Men till skillnad från det starka stöd Ais utställningar har fått från dignitärer i Väst, har det varit mycket mager respons från de tre stora politiska partierna i Taiwan.

Ai kommenterade nyligen deras frånvaro i en radiointervju:”Jag hörde att politikerna i Taipei är oklara. Som önation har [Taiwan] blivit helt dominerat [av Kina]. Jag är inte den ende som är frånvarande. Taipeis och Taiwans frånvaro i det internationella samfundet är ännu mer uttalat. De har drivit långt bort från politikens mittfåra, eftersom de inte har varit modiga nog att uttala sina legitima rättigheter.”

Ai kanske känner sig belåten nu.

Efter sitt besök den 25 november sade president Ma att Ai är ”en mycket speciell konstnär” med förmågan att använda fotografi, porslin och skön arkitektonisk konst för att uttrycka sitt rika känsloliv, sina reflektioner över samhället, och sarkasm; ett vanligt föremål omformas till att uttrycka idéer och kunna frammana många djupa tankar hos människor”.

Ma sade också att han på årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni, hade uppmanat kommunistregimen att frige Ai. Han sade att han trodde att Ais frisläppande inte bara skulle vara bra för Kinas internationella image, utan också hjälpa till att överbrygga klyftan mellan Taiwan och Kina.

Ma påpekade att många av Wies konstverk framkallar olika reaktioner i Taiwan. Hans verk om videoövervakning, till exempel, driver med den fullständiga bristen på privatliv i Kina. Men i Taiwan skulle många önska att polisen installerade fler videokameror för att öka säkerheten för människor.

– Det är samma videokameror, men här skulle inte många använda dem för att bryta mot mänskliga rättigheter, sade Ma.

Ma fortsatte med att säga att Ais rättigheter som konstnär att uttrycka sina konstnärliga synsätt borde skyddas. Det är också en av Taiwans grundprinciper, sade han.

– Avståndet mellan Taiwan och Kina är tätt knutet till vart och ett av våra perspektiv på mänskliga rättigheter. Förbättrade mänskliga rättigheter kan överbrygga avståndet mellan de två sidorna.

Översatt från engelska.
här
.