Taiwans medier drabbade av “röd infiltration”
En man läser China Times i Taiwan. (Foto: AFP/Sam Yeh)


Ju närmare Taiwan och Kina kommer varandra, desto mer hotas Taiwan av ett  ekonomiskt beroende av Kina. Vissa av önationens nyhetsmedier har redan blivit språkrör åt Peking, på grund av att de skapat ekonomiska bindningar till fastlandet.

Taiwans ekonomiska beroende av Kina är större än något annat av världens länder. Kina är Taiwans största handelspartner. Cirka 44 procent av Taiwans export går till Kina. Detta utgör 14 procent av Taiwans BNP, enligt the Economist. Dessutom svarar taiwanesiska affärsinvesteringar i Kina för 40 procent av Taiwans totala utländska investeringar.

I juni skrev Kina och Taiwan på en kontroversiell ekonomisk uppgörelse (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA) och systematiserade handelsgemenskapen. Överenskommelsen tvingar Taiwans politiker att lyssna till synpunkter från affärssektorn, vilken kan vara påverkad av fastlandsinvesteringar, och låter Peking nagga Taiwans demokratiska friheter i kanten.

Det är bara två saker som kan få ett samhälle att inte utveckla en despotisk makt: Ett välutvecklat civilt samhälle samt pressfrihet, varav den senare är den viktigaste.

Krafter i det civila samhället kan arrangera protester och säga sin åsikt i val, men de behöver pressfrihet för att kommunicera, skaffa stöd och bygga upp makt.

På grund av påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet har vissa av Taiwans nyhetsmedier inte bara misslyckats med att stödja landets politiska oberoende utan har också blivit hejaklacksledare för Peking.

Ett talande exempel är Taiwans mediejätte China Times Group. 2008 togs den över av Tsai Eng Meng, ordförande i Want Want Group, som tidigare investerat flera miljarder dollar i Kina. Nu rapporterar China Media Group endast positiva nyheter från Kina och tar nästan aldrig några kritiska frågor, såsom kommunistpartiets människorättsbrott.

Efter att ha studerat flera taiwanesiska medier, gav Chen Shun-hsiao, docent vid Institutionen för journalistik och kommunikationsvetenskap vid Taiwans Fu Jen Catholic University, ett exempel på China Times brist på kritisk rapportering.

Chen Shun-hsiao sade inför årsdagen av jordbävningen i Sichuan att den kinesiska människorättsaktivisten Tan Zouren greps, anklagades för omstörtande verksamhet och dömdes godtyckligt bara för att han ville ha reda på antalet dödsoffer i jordbävningen. Taiwan’s Central News Agency och Liberty Times täckte båda händelserna men det går inte att finna något om dem i China Times arkiv. Samtidigt rapporterade China Times emellertid om Kinas ledare Hu Jintaos löften om att återuppbyggnaden av Sichuan skulle ske ”snabbare än planerat”.

Denna “röda infiltration” började inte 2008. Redan år 2000 rapporterade Taiwans säkerhetstjänst att Kina påverkade Taiwans medier genom stora ekonomiska investeringar.

Yang Shiren, hög taiwanesisk mediearbetare, publicerade 2003 och 2005 två artiklar I Taiwan News Weekly i vilka han påpekade att dokument från Taiwans säkerhetstjänst visar att tidningar, tidskrifter, tv-stationer och annan media har mottagit ekonomiska medel från det kinesiska kommunistpartiet, eller från kinesiska företag. Han visade att 17 medier misstänktes för att ha tagit emot pengar och varit under inflytande från Kina.

Bland dessa finns China Ties Group, som ska ha fått cirka 37 miljoner dollar i direkta investeringar från ett Brittiskt företag på Jungfruöarna i september 2001. Företaget sades ha kinesisk stöttning och ska ha köpt andelar i China Times Group. De båda företagen kom överens om att det skulle ske ytterligare ekonomiska injektioner i framtiden. Under tiden har China Times Group fått tillstånd av den kinesiska regimen att öppna kontor i Peking och Shanghai.

Yangs artikel hävdade att ett annat taiwanesiskt mediaföretag, United Daily News, också fick ekonomiskt stöd från Kina. Det är i ett joint venture med Founder Technology Group Corporation, baserat på brittiska Jungfruöarna, ett dotterbolag till Peking University Founder Group Co, Ltd

United Daily News och China Times Group har båda nära kopplingar till den kinesiska regimen. Deras högre tjänstemän reser ofta till Peking för samarbetsmöten med höga kinesiska företrädare samt personal från kommunistpartiets media Xinhua News Agency och China News Service.

Taiwanesiska akademiker och intellektuella har skarpt kritiserat vad de anser vara en kollektiv korruption av Taiwanesisk media. De hävdar att de flesta av dagens taiwanesiska medier har valt politisk sida – antingen står de på oppositionens eller regeringens sida. Och vissa har valt det kinesiska kommunistpartiets sida. De har helt tappat bort den grundläggande principen att medierna ska tjäna allmänheten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47903/