Taiwans frihet i fara enligt kinesisk dissident i ny bok
Den kinesiske dissidenten och före detta jurudikprofessorn Yuan Hongbing vid publiceringen av hans senaste bok, Taiwan National Policy. (Foto: The Epoch Times)


Yuan Hongbing, kinesisk dissident i exil och före detta juridikprofessor, presenterade sin nya bok Taiwan National Policy på en presskonferens i Taipei den 15 september. Yuan diskuterade konceptet ”obegränsat krig”, en strategi som kommunistpartiet använder för att försöka utöka sin påverkan på alla områden i världen och bli en supermakt. Taiwan är deras första mål, enligt Yuan.

Termen ”obegränsat krig” är namnet på en militär strategi som skrevs 1999 av två överstar i den kinesiska armén och som debatterats i politiska och militära kretsar i USA och även i andra länder. Bokens huvudpoäng är att svara på frågan hur ett land som Kina kan besegra en teknologiskt överlägsen motståndare genom andra medel än direkt militär konfrontation. Bland dessa medel finns att utnyttja internationell rätt, attackera nätverk och diverse andra ekonomiska åtgärder för att försätta motståndaren i en dålig position..

I sin förra bok, Taiwan Disaster, som publicerades i november 2009, hävdade Yuan att Peking försöker förena Taiwans och fastlandskinas marknader och finansiella system som ett led i sin återföreningsagenda.

På presskonferensen sade Yuan att allt hittills gått som han förutspått, nämligen att kinesiska kommunistpartiet först försökt förena sig med Taiwans ekonomi och kutur innan man ger sig på att försöka med politisk förening.

I den nya boken diskuterar Yuan hur kommunistpartiet ser det fria demokratiska systemet i Taiwan som huvudfienden i sin kamp för att nå globalt herravälde med hjälp av att omvandla sin enorma ekonomiska energi till politisk makt.

Ett två år gammalt läckt konfidentiellt dokument från Kinas president Hu Jintao, där en plan för global expansion presenteras, stödjer detta antagande.

Yuan menar att även om kommunistpartiet skulle drivas till kollaps genom landets växande sociala och politiska konflikter, så är det möjligt att de ändå skulle försöka lösa suveränitetsfrågan med Taiwan.

Yuan är emellertid optimistisk angående det Taiwanesiska folkets vilja att möta utmaningen. ”Historien frågar om Taiwan vill vara en politisk slav eller en fri man. Jag tror Taiwan kommer fatta ett klarsynt beslut,” skriver han i boken.

Wu Rong-I, före detta premiärminister i Taiwan och vice ordförande i Taiwan Brain Trust, har skrivit förordet i Yuans nya bok. Wu menar att Yuan gör en övertygande framställning baserad på interna kommunistpartidokument och sin egen förståelse av partiet, nämligen att de fruktar att Taiwans frihet och demokrati kan komma att bli ödesdigert för partiets politiska makt. Man har därför bestämt sig för att kontrollera Taiwan med alla tillgängliga medel. ”Många av oss i Taiwan förstår inte vilken fara vi svävar i idag,” skriver Wu.

Den Taiwanesiske skribenten Li Min-Yung uttryckte också oro. Enligt Li vilar Yuans bok på strävan efter frihet. Politiska rörelser i Taiwan har alltid varit ytliga och saknat denna frihetssökande anda. Därmed kan Taiwan inte sätta genuint tryck på kommunistpartiet och övertyga Peking att det inte har någon chans att återförena Taiwan med Kina. I stället har man fallit för frestelsen att söka ytliga ekonomiska fördelar.

Ekonomin är starten för Kinas ”obegränsade krig” när det gäller Taiwan, menar Li. Kommunistpartiet mutar Taiwans kapitalister med löften om ekonomiska fördelar och vinner över många intellektuella med olika metoder. Enligt honom utgör detta ”krig” ett verkligt och omedelbart hot mot Taiwan.

Tseng Chien-Yuan, professor i offentlig administration vid Chung Hua-universitetet, sade att det är svårt att motstå frestelser när man har det svårt, det kräver mycket större viljestyrka. Han sade att Yuans nya bok inspirerar folk på ett mycket viktigt sätt och att Taiwan har spenderat alldeles för mycket pengar på att försöka få stöd från andra länder. Man verkar glömma att det finns många internationella röster som ger moraliskt stöd för att bevara Taiwans frihet.

– Taiwan står emot det största totalitära landet i historien och kämpar i främsta ledet. Taiwan borde bli en försvarsborg för värden som frihet och demokrati, sade Tseng.

Yuan, som för närvarande bor i exil i Australien planerar att bilda en volontärgrupp av kinesiska människorättsaktivister som förtryckts av kommunistpartiet och personer från USA och Europa som stöttar dem. Tanken är att det ska hjälpa till att skydda Taiwans frihet.

– Jag gör det här av ett enda skäl: frihet borde tillhöra hela mänskligheten, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43039/