Taiwanesiska politiker kräver att blockerad tv-signal utreds


Till och med den 19 november hade 104 lagstiftare och medlemmar av Taipeis stadsledning skrivit under en petition till National Communications Commission (NCC). Petitionen uppmanar till undersökning av de blockeringar av New Tang Dynasty TV:s signal till Asien och Stillahavsområdet under perioden 17 september till 9 oktober, då den kinesiska kommunistregimen firade sin 60-årsdag.

New Tang Dynasty Asia-Pacific Television är en oberoende kinesisk TV-kanal som sänder via den taiwanesiska Chungwa Telecom-satelliten.

Det pågår redan en undersökning om störningarna av signalen. I petitionen uppmanas NCC att hålla en offentlig utfrågning när resultatet är klart.

”Det är första gången i Taiwans historia som signalen från en civil TV-kanal har blockerats på ett onormalt sätt under så lång tid”, står det i petitionen. Vidare betonas att denna överträdelse är direkt relaterad till pressfrihet, kommunikationsfrihet och Taiwans nationella försvar.

Sändningarna som stördes fokuserade på människors livssituation, mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor i Kina.

Bland dem som delar satelliten med NTDTV finns Taiwans nationella brandkår, vattenresursbyrån, centrala väderbyrån och försvarsministeriet.

Taiwans lagstiftande församling har beordrat transport- och kommunikationsministeriet, NCC och Chungwa Telecom att samarbeta kring en transparent undersökning som ska färdigställas snarast möjligt.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25493/