Taiwanesisk författare ser en statskupp i miniatyr bakom Kinas nästa ledare
Boken Taiwan Disaster av Yuan Hongbing. (Foto: The Epoch Times)


När det nyligen konstaterades att Xi Jinping troligen blir nästa ledare för det kinesiska kommunistpartiet utmålades beslutet i Pekingvänlig taiwanesisk press som ett bevis på framsteg inom den kinesiska politiken. Andra analytiker ser framför sig en ökad avspänning i relationen över Taiwansundet på grund av det lugna maktskiftet.

En avvikande åsikt finner man dock hos Yuan Hongbing, juridikprofessor från Kina, numera i exil, som i två böcker beskrivit det kinesiska kommunistpartiets planer på att kontrollera Taiwan. Han menar att Xis uppdykande är resultatet av en politisk kupp i miniatyr.

Xis roll som Kinas näste ledare cementerades vid centralkommitténs plenum den 18 oktober. Han är nu vice ordförande i den centrala militärkommissionen, där nuvarande regimledaren Hu Jintao är ordförande.

Flera kinesiska medier utanför Kina, som Hongkongbaserade Mingpao och Taiwanbaserade China Times, har kommenterat att det här visar på en utveckling i Kinas politik. Även fast det inte är i demokratisk riktning har det ”följt procedurerna”, ”mognat” och är en ”politisk modell med kinesiska särdrag”.

Yuan Hongbing påpekar att Li Keqiang utsågs till rektor för partiets centrala skola innan kommunistpartiets 17:e kongress. Det fanns även andra tecken på att Li var den som skulle bli Hu Jintaos efterträdare. Detta motsatte sig dock fraktioner som kontrolleras av förre regimledaren Jiang Zemin och förre vicepresidenten Zeng Qinghong, som tros vara de främsta krafterna bakom partiets känsliga val av företrädare.

Jiang föreslog tre kandidater: Chongqings partichef och politbyråmedlemmen Bo Xilai, vice premiärministern Wang Qinshin och Xi Jinping. Till sist utsågs Xi till den centrala partiskolans rektor och befordrades under plenumet.

Yuan tror att Xis position är säker för stunden, enligt kommunistpartiets nuvarande logik, men deras logik ändras ofta.

– Efter den 18:e partikongressen 2012 kommer deras inre maktkamp intensifieras. Då kommer det bli en intensiv maktkamp, som under kulturrevolutionen. Den här utgången blir allt mer möjlig.

Yuan sade även att oavsett vem som styr regimen kommer strategin att kontrollera och ytterligare eliminera Taiwans frihet och demokrati förändras inte.

Vissa taiwanesiska analytiker väntar sig ett stabil maktskifte mellan Hu och Xi och att Xis bättre förståelse av Taiwan kommer göra relationerna över sundet lättare. Yuan menar dock att Taiwans demokrati är det största hotet mot Pekings politiska diktatur.

Som Yuan beskrivit i sina två böcker avser Peking att lösa Taiwanfrågan under 2012, och eftersom man måste göra det för att överleva kommer man inte ändra på detta beslut, menar han. Hans senaste bok, Taiwan Disaster, släpptes i november förra året.

I den boken skriver Yuan att Taiwan kompromissar med sina demokratiska principer under kinesiska kommunistpartiets påtryckningar. Hans analyser är baserade på ett hemligstämplat dokument, nämligen Hu Jintaos tal till politbyrån 2008.

Den taiwanesiske presidenten Ma Ying-jeous agerande, där han låter ekonomin gå före politiska frågor visar, enligt Yuans analys, tydligt hur eliten inom det kinesiska kommunistpartiet och det Taiwanesiska nationalistpartiet KMT opererar enligt samma logik.

Yuans rekommendation är att det taiwanesiska folket måste vara fast beslutna att försvara sin frihet när man står upp emot det kinesiska kommunistpartiets förtryck.

– Om det att försvara Taiwans frihet kan stödja hela mänsklighetens frihet och vara en del av kampen mot ett totalitärt system är det mycket möjligt att Taiwan kan segra i den politiska kampen mot det kinesiska kommunistpartiet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45072/