Taiwanesisk domare står upp för Falun Gong-utövares rättigheter
Taiwans Falun Gong-utövare i Taipei går ofta till platser som turister från Fastlandskina besöker, för att berätta sanningen om Falun Gong. (Foto: Lin Shijie / Epoch Times


Böter som en Falun Gong-utövare fick i Taiwan för ”störande av trafik” upphävdes av en taiwanesisk domare som ansåg att svarandens användande av fredliga och sansade metoder för att öka medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong bör skyddas av konstitutionen.

Efter att den taiwanesiska regeringen öppnade dörren för kinesiska turister vid president Ma Ying-jeous tillträde, ser man regelbundet Falun Gong-utövare vid olika större turistattraktioner i Taiwan där de kan exponera den kinesiska regimens grymma förföljelse av Falun Gong-utövare.

Utövare Hsu Poh-kun fick böter när han höll upp en banderoll för att informera om förföljelsen utanför Taipei 101, en mycket hög skyskrapa i Taipei, i december 2009. Polisen gav honom böter på motsvarande 75 kronor.

Men domaren i Taipeis tingsrätt, Lin Meng-Huang, ogillade bötfällningen och argumenterade för Hsus yttrandefrihet.

I domskälen fördömde domare Lin även den kinesiska regimens undertryckande av yttrandefriheten och uppmanade den taiwanesiska regeringen att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter.

Hsu, som är inredningsarkitekt, blev den första Falun Gong-utövaren i Taiwan som bötfällts för att ha avslöjat förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Kina. Domare Lins kritik av den kinesiska regimens förtryck i en dom, var också det första i Taiwans rättshistoria.

Domare Lin kommenterade att om man inte höll upp banderoller på platser som besöktes av kinesiska turister skulle Falun Gong-utövare inte kunna nå dem med sitt budskap.

Hsu sade att orsaken till att Falun Gong-utövare har åkt till turistattraktioner för att låta kinesiska turister få reda på den orättvisa som Falun Gong-utövare har utstått i Kina, är att den kinesiska regimen har stoppat all information som rör förföljelsen så att den inte kan nå det kinesiska folket.

Taipei 101 är en plats som bara ”måste ses”
av kinesiska turister som besöker Taiwan. Falun Gong-utövare kan nästan varje dag ses hålla banderoller utanför den höga byggnaden med budskap som fördömer den kinesiska regimen. Hsu gick ofta till Taipei 101 efter jobbet. Han sade att inte bara har de kinesiska turisterna avspisat honom utan dessutom har byggnadens vakter och polis övervakat honom.

Hsu sade att han bestred bötesföreläggandet till Taipeis tingsrätt, och hans böter avskrevs eftersom ”jag höll en banderoll fredligt. Jag följde inte efter människor, inte heller skällde jag på dem.”

Den biträdande chefen för Xinyi-distriktet i Taipei slog fast att han respekterade domarens beslut och förklarade att Hsu fick böter för att någon hade klagat på att han störde trafiken. Det fanns ingen annan relevant motivering till böterna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32775/