Taiwan satsar på turistkampanjer
Första Internationella medieforumet för asiatiska Stillahavsområdet. (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)


Taiwan anser sig ha mycket att erbjuda och kommer, enligt Taiwans turistförening, att utöka sina kampanjer för att locka fler besökare från Fastlandskina och Hongkong.

Även om handelsutbytet mellan Fastlandet och Taiwan har blivit vanligare på senare tid så är det turismen som med bred marginal är den vanligaste anledningen till resande från Fastlandet till Taiwan.

Att resande från Hongkong skulle få större rabatter bekräftades mycket riktigt av Turistföreningens generalsekreterare Roger Hsu i hans tal vid det första Internationella medieforumet för Stillahavsområdet den 28 november.

Forumet, som arrangerades av Epoch Times, utforskade Taiwans attraktionskraft som turistmål och gjorde en genomgång av allt det som drar turisterna till Taiwan.

Kuo-Tien Yang, vice sekreterare vid Government Information Office berättade att fokus tidigare hade legat på att främja Taiwans ekonomi och demokrati, medan sådana sidor som öns berömda musik- och filmindustri inte fått så mycket uppmärksamhet. På senare tid har Informationsbyrån ändrat sin strategi och fokuserar på dessa försummade områden, vilket har visat sig vara ett mycket slagkraftigt drag.

Han förklarade också att hans departement just nu arbetar med välkända internationella medier såsom National Geographic och American Broadcasting Corporation (ABC) när det gäller att promota Taiwan världen över. Han hoppades också att The Epoch Times snart kommer att följa efter andra internationella medier och göra likadant.

Cheng Ying-Huei från Tourism Bureau, tillförordnad chef för International Affairs Division, presenterade för deltagarna Taiwans särdrag, bland annat den vackra och omväxlande naturen, de vänliga människorna och de för landet speciella matvarorna. Taiwan är det bästa stället om man vill lära sig något om Kinas urgamla arv, och många skatter finns bevarade på Taipeis National Palace Museum, sade hon.

Taiwans Epoch Times-ordförande, Cao Huiling, sade att medierna, som verktyg för den sociala utvecklingen, har ett ansvar för att främja ömsesidig förståelse mellan människor, och att forumet självklart är ett steg i den riktningen.

VD:n för Epoch Times i Hongkong, Lu Jie, sade att Taiwans kvalitetslivsmedel var ett plus för Hongkong-borna. En ständig införsel av undermåliga eller till och med giftiga produkter från Kina på senare tid har fått många Hongkong-bor att tappa förtroendet för kvalitén på allt ”Made in China”, och därför vänt sig mot Taiwan för att hitta kvalitetsprodukter.

Gästtalare på forumet var bland andra vice sekreteraren för Government Information Office, Kuo-tien Yang, chef för International Affairs Division, Tourism Bureau Cheng Ying-Huei och chefen för Taiwan Venture Capital Association, Hsu Yingshu. Taiwans president Ma Ying Jeou sände också en hälsning där han tillönskade mötet all framgång.

Översatt från engelska