Taiwan fördömer våldsam avvisning från Hongkong


Taiwans rådsförsamling antog den 2 oktober en resolution där man fördömde Hongkongs regering som med tvång den 1 juli avvisade taiwanesiska Falun Gong-utövare, och där nästan 800 av dem hindrades från att komma in i Hongkong.

Resolutionen hade föreslagits gemensamt av 117 lagstiftare från skilda partier ledda av Luo Zhiming, Huang Zhaoshun, Wang Tufa, Shen Zhihui, med flera. Rådet begärde också en officiellt ursäkt och kompensation från Hongkongs regering. Resolutionen antogs den 2 oktober och sändes till det verkställande utskottets berörda departement för behandling.

Den tillfälliga resolutionen är ett ovanligt ärende, då 117 lagstiftare från skilda partier, bland andra Democratic Progressive Party, Kuomintang, Taiwan Solidarity Union och Peoples First Party tillsammans föreslog och undertecknade den. Resolutionen värdesätts högt av politiker från skilda partier som stödjer den och starkt fördömer kränkningarna av grundläggande mänskliga rättigheter som Hongkongs regering gjorde sig skyldig till.

Innehållet i resolutionen säger: på kvällen den 1 juli blockerade Hongkongs regering nästan tusen taiwaneser med lagliga resehandlingar från att komma in i regionen. Tullpersonalen avvisade dem under tvång och grova metoder tillbaka. Några hundra personers yttrande-, tros, samlings- och resefrihet skadades allvarligt. Det lagstiftande rådet uttryckte sin oro över de allvarliga kränkningarna som Hongkongs regering begått.

Resolutionen betonade allvaret i den orättvisa avvisningen vilket har markerats som största kränkningen av mänskliga rättigheter i Hongkongs och Taiwans historia. Nyheterna publicerades och sändes av lokal och utländsk media. Den amerikanska regeringen och europeiska organisationer för mänskliga rättigheter har också uppmärksammat och fördömt kränkningarna.

Inför de allvarliga och våldsamma kränkningarna av taiwanesernas mänskliga rättigheter som Hongkongs regering gjorde sig skyldig till, bad det lagstiftande rådet regeringens berörda departement att representera Taiwans befolkning i fördömandet av Hongkongs SAR-regering vilken böjde sig för order från det kinesiska kommunistpartiet och orsakade den största våldsamma avvisningshändelsen. Hongkongs SAR-regering behöver be om ursäkt och kompensera samt garantera att något liknande inte kommer att hända igen, begärde det lagstiftande rådet.

Resolutionen begär också att den taiwanesiska regeringen avslöjar händelsen till hela landet via alla kanaler. Med avseende på hur personliga upplysningar kan hamna på det kinesiska kommunistpartiets svarta lista, bör den nationella säkerhets- och underrättelsetjänsten också vidta effektiva förebyggande åtgärder för att skydda det taiwanesiska folkets rättigheter.

Översatt från version