Taiwan förbjuder kinesiska transplantationsmäklare
Advokaten David Matas gestikulerar under sitt tal på en presskonferens i Hongkong den 17 juli 2006. Han och hans medarbetare David Kilgour undersöker anklagelserna om olagliga organtransplantationer i Kina. (Foto: Woody Wu/AFP/Getty Images)


När det internationella samfundet allt mer talar ut om bevisen för Kinas storskaliga systematiska organstölder från Falun Gong-utövare och andra har Taiwans handelsstyrelse nyligen meddelat att alla läkare från Kina som planerar att agera som organmäklare förbjuds inträde i landet.

Utlåtandet kom som del i ett samarbete mellan handelsstyrelsen, hälsodepartementet och rättsdepartementet där de diskuterade bestämmelser för att stoppa transplantationsturismen till Kina och genomföra rättsliga undersökningar om olaglig organhandel mellan Taiwan och Kina.

”Vilken typ av land vill Taiwan bygga upp?” frågade demokratipartiets latstiftare Tian Qiujin vid en presskonferens den 29 oktober hos Taiwans lagråd, enligt Taiwans ”Liberty Times”. ”Om vi står tysta inför dessa grymheter där man dödar eller stjäl organ i vår omnejd idag kan det hända att våra barn tar det för givet och följer efter.”

Tien Chiu-chin höll presskonferensen för att diskutera anklagelserna om att taiwanesiska läkare är inblandade i att förmedla oetiska organtransplantationer i Kina för taiwanesiska medborgare.

Enligt Taiwans ”Central News Agency” berättade Tien att friska fångar i Kina kan dödas för sina organ istället för att avrättas för sina brott. Pengavärdet på fångarnas organ, vilka säljs till väntande patienter, motiverar avrättningarna berättar Tien. Hon fördömde transplantationsturismen till Kina och talar för bestraffning av de taiwanesiska läkare som leder den.

Hälsodepartementet och rättsdepartementet har föreslagit hårdare straff för taiwanesiska doktorer som mäklar med kinesiska organ.

Hsueh Jui-yuan, chef för hälsodepartementets byrå för medicinska ärenden, sade på presskonferensen att läkare som uppmanar patienter att resa till Kina för organtransplantationer kan straffas med allt från tillrättavisningar till att få sin licens indragen.

– Rättsdepartementet säger att de väntar på fler fall, de kommer att undersöka alla kinesiska läkare som besöker landet sade Theresa Chu, en internationella människorättsadvokat i Taiwan och asienchef för ”Human Rights Law Foundation”, en organisation för försvar av mänskliga rättigheter.

De internationella människorättsadvokaterna David Matas och David Kilgour, författare till rapporten ”Blodig Skörd” som undersöker anklagelserna om organstölder i Kina, talade i Taiwans kongress i oktober berättar Chu för Epoch Times. ”Sedan dess har Taiwan på allvar börjat kolla upp organkällorna i Kina.”

En anonym tjänsteman vid handelsdepartementet uppmanade patienter att gå genom de lagliga kanalerna. Han sade att internationell media har rapporterat om att Falun Gong-utövare och fångar i Kina har dödats för sina organ och att en patient kan bli medskyldig till människorättsbrott.

Ett nyligen uppmärksammat fall rör Zhu Zhijun, chef för transplantationsenheten vid Tianjins första sjukhus i Kina. Zhu har flera gånger besökt Taiwan, bland annat i mars i år, för att undersöka taiwaneser som söker organtransplantation i Kina.

Han och två taiwanesiska läkare sägs ha undersökt patienter för levertransplantationer på hotell i syfte att förbereda dem att åka till Tianjin för transplantation. Zhous sjukhus sägs vara den största levertransplantören i Asien med omkring 600-700 transplantationer per år.

Allt medicinskt utbyte mellan Kina och Taiwan kräver tillstånd från det allmänna hälsodepartementet. Enligt Xue Ruiyuan, chef för det medicinska departementet, hade aldrig Zhu Zhijun något tillstånd.

Om anklagelserna att han sålt organ bevisas kan Zhu dömas till fängelse från sex månader till fem år om han återvänder till Taiwan, rapporterar ”China Post”.

Hsueh Jui-yuan sade att avdelningen för medicinska ärenden på hälsodepartementet har bett hälsodepartementet i Taipei att undersöka Zhus besök och finna namnen på de två läkare han jobbat med.

Chang Guang minnesjukhus i Kaohsiung, det sjukhus i Taiwan som bjöd in Zhu, kan komma att bestraffas baserat på den nuvarande lagen som hanterar relationen mellan Taiwan och Kina.

Theresa Chu sade att andra asiatiska länder noga iakttar vad Taiwan gör för att förhindra oetiska transplantationer. ”Det här ämnet är väldigt viktigt” sade hon.

Översatt från version