Tåget vinnare på miljöoron
Tågen är miljövänliga och många väljer att åka med tåg just på grund av detta. (Foto:AFP/Alain Julien)


Tågtrafiken gynnas av den ökande klimatoron, visar en enkät som SJ låtit göra. ”Vi märker tydligt hur resenärernas miljömedvetande ökar på både bilens och flygets bekostnad”, säger en talesperson för företaget till TT.

Miljön kommer på delad första plats i enkäten, där deltagarna fick svara på de viktigaste orsakerna till varför de väljer tåget. Enkäten eller resandeundersökningen gjordes under förra året och slutsatserna baseras på 1 234 intervjuer ombord på tågen.

På frågan ”varför valde du att resa med SJ” svarade 36 procent att de tänkte på miljön. Det är en rejäl ökning jämfört med 2005 då 24 procent svarade att de valde tåget för miljöns skull.

Lika många svarade att de valde tåget för att kunna koppla av och vila.

Det var främst kvinnor som angav miljön som skäl att välja tåget, bland männen kom miljöargumentet först på femte plats. Bland de som åker tåg ofta, mer än en gång i veckan är miljöskälen ännu mer utbredda. I denna grupp angav 44 procent miljön som främsta skäl.

-Vi märker tydligt
hur resenärernas miljömedvetande ökar på både bilens och flygets bekostnad, säger Sven Andersson, chef för SJ:s kund- och marknadsanalysavdelning till TT.

Förra året valde 37,4 miljoner resenärer tåget.

Tåget har drygt 16 procent av den samlade persontransporterna och flyget 14 procent. Bilen dominerar fortfarande kraftigt med runt 66 procent medan bussarna har 6 procent.

-Förra året var ett mycket bra år för SJ och vi kommer att rapportera väldigt starka siffror för första kvartalet, säger Sven Andersson.