Tackträdet bidrar till bättre miljö i Afrika
Tackträdet är utformat av Lasse Åberg. (Foto: Vi-skogen)


Istället för den traditionella blombuketten kommer nu artister och skådespelare få ett träd. Det är biståndsorganisationen Vi-skogen som har tagit fram ett ”tackträd”, för att bidra till en bättre miljö och för att bekämpa fattigdom i Afrika.

Tackträdet som är formgivet av Lasse Åberg är en statyett som kommer att återanvändas vid varje föreställning. Artisterna kommer istället att få med sig ett gåvobevis hem där det finns uppgifter om hur många träd som har planterats i Afrika.

Tanken med träden är att hjälpa människor ur fattigdom och på samma gång bidra till en bättre miljö.

– Vi vill såklart att fler träd ska planteras i Afrika. Träden hjälper till att bekämpa fattigdom och ger dessutom en bättre miljö. Dessutom vill vi gärna få mer uppmärksamhet till Vi-skogens arbete, säger Ola Richardsson, kommunikationschef på Vi-skogen.

Miljövänligare än snittblommor

Snittblommor är i sig inte särskilt miljövänliga, då de ofta transporteras långa sträckor och man måste se till att blommorna håller sig fräscha under tiden.

Enligt Fairetrade sker odlingen av snittblommor vanligtvis i stora växthus. Det sker på plantager och majoriteten av de anställda är kvinnor. De jobbar oftast på säsongskontrakt, har inga sociala förmåner och drabbas ofta av sjukdomar som är orsakade av de bekämpningsmedel som används.

Eftersom blommor är en färskvara besprutas de mycket för att hålla. Man använder stora mängder kemikalier och gödningsmedel, vilket ofta leder till andningsproblem, astma och hudskador hos de anställda samt att gravida kvinnor får missfall.

– Jag ser stora fördelar med tackträdet. Importerade blommor är en miljöpåverkan i sig i och med transporterna. Medan träden å andra sidan bidrar till en bättre miljö och fattigdomsbekämpning i en region där många miljoner människor har det svårt, säger Richardsson.

Trädplantering ger bättre levnadsförhållanden

Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania är några av de länder som drabbats hårt av avskogningen. Det har fått svåra konsekvenser för både miljön och människorna som bor där.

Att odla träd och flera olika sorters grödor tillsammans bidrar till att de livlösa jordåkrarna återfår sin naturliga bördighet. Människorna som bor där får därmed tillgång till både frukt och mat på bordet. Träden används också som byggmaterial, vilket gett nya försörjningsmöjligheter.

Dramaten är först ut med att välja att ge tackträd istället för blommor, när deras nyskrivna pjäs har premiär i december. Även flera andra stora teatrar har visat intresse.

– Vi har precis lanserat trädet och det är redan flera stora scener som vill börja med det. Inget passar alla, men vi tror starkt på den här idén och att många kommer att göra det, säger Ola Richardsson.